Zaprojektuj zestaw mebli miejskich – konkurs Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków

Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Gdańsku zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na projekt oryginalnych mebli miejskich. Dla niewtajemniczonych – „meble miejskie” to takie obiekty jak: ławki, donice, kosze na odpadki, czy stojaki na rowery ale także drobniejsze elementy miejskich przestrzeni – m.in. parkometr, barierka, osłona drzewa, tablica informacyjna. Konkurs jest jednoetapowy, udział może wziąć w nim każdy, bez względu na wykształcenie. Termin nadsyłania prac do 27 listopada. Poniżej wszystkie detale. Namawiamy!

Organizatorem konkursu jest Gmina Miasta Gdańska, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Gdańska.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu oryginalnych zestawów współczesnych mebli miejskich, wpisujących się w charakter określonego typu przestrzeni Gdańska.

Obiekty małej architektury wchodzące w skład projektowanego zestawu:
ławka/krzesło uliczne, kosz na odpadki, stojak na rowery, donica, słupek wygradzający.

Dopuszcza się zaprojektowanie dodatkowych elementów tj.:
przysiadak, barierka, osłona drzewa, modułowa obudowa skrzyni technicznej (prąd, gaz itp.), latarnia, wiata przystankowa, wiata rowerowa, tablica informacyjna, słup ogłoszeniowy, stół do szachów, parkometr, a także form zintegrowanych – hybrydowych.

Konkurs jest jednoetapowy, otwarty.

Konkurs jest organizowany zarówno dla profesjonalistów, tj. architektów, projektantów, grafików, pracowni architektonicznych i projektowych, a także dla studentów powyższych kierunków oraz innych osób posiadających umiejętność projektowania form przestrzennych.

Planuje się przyznanie sześciu nagród finansowych, po trzy dla przestrzeni historycznych i współczesnych.

1 nagroda – 10.000 PLN brutto,

2 nagroda – 7.500 PLN brutto,

3 nagroda – 5.000 PLN brutto.

Dodatkową nagrodą będzie umieszczenie projektów w Katalogu Mebli Miejskich Gdańska, z podaniem nazwy projektanta.

Pierwsze 50 egzemplarzy wszystkich typów mebli, powstałych według nagrodzonych projektów, zostanie w sposób trwały oznaczone informacją z nazwą projektanta (nie dotyczy słupków, stojaków rowerowych, barierek oraz osłon drzew).

KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW KONKURSOWYCH

Wpisanie się w charakter wybranego typu przestrzeni Gdańska maks. 15 pkt.,

Estetyka, design mebli maks. 50 pkt,

Ergonomia, funkcjonalność, trwałość, racjonalność ekonomiczna maks. 35 pkt.

Pracę konkursową należy złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, sala obsługi mieszkańców, lub przesłać pocztową przesyłką poleconą, lub przesyłką kurierską w nieprzekraczalnym terminie do 27 listopada 2013 roku do godz. 17.00. Za datę wpływu uznaje się datę doręczenia Organizatorowi projektu na adres:

Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków

Urzędu Miejskiego w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdańsk

z dopiskiem: „KONKURS NA MEBLE MIEJSKIE”

Informacji o Konkursie udzielają:

Michał Szymański, Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Architektury, Urbanistyki i Ochrony Zabytków, tel.: 58 32 36 429, e-mail: msz@gdansk.gda.pl

Jan Kołodziej, Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Architektury, Urbanistyki i Ochrony Zabytków, tel.: 58 323 64 28, e-mail: jan.kolodziej@gdansk.gda.pl

ławka

PATRONI / PARTNERZY