„Zapiski z dzielnicy” – drugi numer gazety „Nowy Port Żyje”

Latem 2015 roku ramach projektu „Zapiski z dzielnicy” zostały zrealizowane warsztaty dziennikarskie, architektoniczne i zarządzania projektami. Wydano też drugi już numer gazety „Nowy Port Żyje”.

„Zapiski z dzielnicy” to wieloetapowy projekt bazujący na bliskiej współpracy z lokalną społecznością dzielnicy Nowy Port. Artystka postrzega siebie jako moderatorkę, oddelegowując większą część kompetencji grupie zaangażowanych w projekt uczestników i uczestniczek / współautorów i współautorek. Działania w ramach „Zapisków dzielnicy” stanowią pewnego rodzaju laboratorium badające społeczny i kulturowy obszar dzielnicy. Celem projektu jest demokratyzacja przestrzeni, jej ponowne odkrycie i przedefiniowanie roli jej mieszkańców. Poszukiwania artystki oraz współautorów i współautorek stanowią proces zawłaszczania tych rejonów miasta, które mentalnie i fizycznie są nieobecne w debacie publicznej.

W ramach pierwszej, badawczej części projektu artystka przeprowadziła serię spotkań i dyskusji z mieszkańcami omawiając sposoby aktywnego kształtowania najbliższego otoczenia. Wspólnie zdecydowano aby wydać czasopismo „Nowy Port żyje”, które jest pierwszą wspólną produkcją, która miała premierę w przestrzeni publicznej dzielnicy i okolic jesienią 2014 roku.


Grete Aagaard / Rum 46

„Zapiski z dzielnicy”

Termin rezydencji: w procesie realizacji od Marca 2014

1


Gazeta NOWY Port żyje

Latem 2015 roku wydrukowany został drugi numer czasopisma „Nowy Port żyje”, stworzonego przez mieszkańców i mieszkanki gdańskiej dzielnicy Nowy Port. Poprzednia edycja tej bezpłatnej, powstałej wspólnymi siłami gazety rozeszła się błyskawicznie, ciesząc się zainteresowaniem Czytelników i Czytelniczek.

Tytuł, tematy, forma graficzna oraz zawartość gazety powstały po serii otwartych spotkań, spacerów po okolicy, dyskusji w grupie, a także warsztatów z zarządzania projektami i pozyskiwania funduszy, zajęć dziennikarskich i architektonicznych. Powstałe teksty są wyrazem indywidualnych zainteresowań autorów i autorek – i poruszają problematyką związaną z miejscem zamieszkania – Nowym Portem.

Uczestnicy i współpracownicy: Celina Draniczarek, Alicja Mianowska, Tadeusz Szymański, Iwona Kwiatkowska, Mariusz Roman, Anna Olejniczak, Krzysztof Jachimowicz, Agnieszka Graczyk, Agnieszka Zielińska, EMZI, Janina Karnas, Arkadiusz Łapiński, Jarosław Waśniewski, Jarosław Michalak, Zdzisława Małolepsza

Redakcja gazety „Nowy Port Żyje”: Barbara Piórkowska, Alicja Mianowska, Aleksandra Księżopolska, Lilla Schally-Kacprzak, Grete Aagaard

Zdjęcia: Alicja Mianowska, Adam Graczyk, Youngdon Jung (artysta rezydent przebywający w CSW „Łaźnia” w 2014 roku), Roman Lietke, Przemysław Kokot, Ireneusz Paszkowski


W ramach projektu zostały zorganizowane następujące warsztaty:

Dziennikarskie: Barbara Piórkowska

Zarządzanie projektami oraz pozyskiwanie funduszy: Katarzyna Werner

Architektoniczne: Przemysław Wróbel, Maciej Nitka


Projekt został zrealizowany w ramach Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt dofinansowano także ze środków: City of Aarhus, Danish Arts Foundation.

PATRONI / PARTNERZY