Wystawa pokonkursowa oraz wręczenie nagród


22 lutego w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia została otwarta wystawa prezentująca wyniki V edycji Międzynarodowego Konkursu Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska oraz wręczono nagrody autorom zwycięskich prac: Annie Waligórskiej, Andrei Mastrovito i Hansowi Peterowi Kuhnowi.

V edycja konkursu została zrealizowana we współpracy z samorządową spółką Pomorska Kolej Metropolitalna S.A., która była organizatorem konkursu mającego na celu wyłonienie najciekawszego projektu grafiki ścian osłonowych wiat przystankowych Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, która będzie łączyć Gdańsk-Wrzeszcz z Portem Lotniczym im. Lecha Wałęsy oraz Kaszubami. Wykonana w postaci perforacji ścian osłonowych wiat przystankowych artystyczna grafika wraz z iluminacją będzie podkreślać wyjątkowy charakter każdego z 8 przystanków PKM, stanowiąc jednocześnie estetyczno-architektoniczny wyróżnik całej nowej linii kolei metropolitalnej.

Międzynarodowe Jury uznało projekt gdańskiej artystki Anny Waligórskiej za najlepszy spośród prac biorących udział w konkursie. Autorka zwycięskiej pracy otrzyma nagrodę w wysokości 5 tys. euro oraz możliwość realizacji swojej wizji w ramach największej inwestycji infrastrukturalnej Samorządu Województwa Pomorskiego. Jury przyznało także dwie równorzędne drugie nagrody projektom autorstwa Hansa Petera Kuhna z Niemiec i włoskiego artysty Andrei Mastrovito. W konkursie wzięli udział także Kim Schoenstadt (USA), Lisa Ryter (USA), Mariusz Waras (Polska), Metaform i SUMO (Luxemburg).

W ramach wystawy prezentujemy zarówno prace nagrodzone, jak i pozostałe, zakwalifikowane do ostatniego etapu konkursu. Wystawa potrwa do 24 marca 2013.


Wystawa Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska, fot. Krzysztof Miękus

Anna Waligórska, fot. Krzysztof Miękus


Andrea Mastrovito, fot. Krzysztof Miękus

Hans Peter Kuhn, fot. Krzysztof Miękus

Jadwiga Charzyńska (Dyrektor CSW Łaźnia) i Krzysztof Rudzński (Prezes PKM SA), fot. Krzysztof Miękus


Wystawa Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska, fot. Krzysztof Miękus


Wystawa Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska, fot. Krzysztof Miękus


Wystawa Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska, fot. Krzysztof Miękus


Wystawa Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska, fot. Krzysztof Miękus


Anna Waligórska i Jacek Dominiczak, fot. Krzysztof Miękus

PATRONI / PARTNERZY