WARSZTATY ARCHITEKTONICZNE: MODERNIZM – POMIĘDZY WIELKĄ PŁYTĄ A MINIMALIZMEM

Pięciodniowe warsztaty (19-23.11.2009) dla studentów architektury, urbanistyki i socjologii mają na celu skonfrontowanie polskiego modernizmu lat 60.-80. ze współczesnym modernizmem szwajcarskim. Warsztatom będą towarzyszyć wykłady, m.in. prof. Wiesława Andersa (Politechnika Gdańska), dr Jacka Friedricha ( ASP w Gdańsku, UG), Matthiasa Heinza i Mathiasa Stockera z biura pool Architekten (Zürich), Daniela Kissa z ETH Zürich (Die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich).

Zajęcia poprowadzą Piotr Fortuna i Piotr Brzoza – polscy architekci pracujący w wiodących szwajcarskich pracowniach architektonicznych (m.in. Herzog&deMeuron). Pomimo znacznego dystansu przestrzennego i czasowego, współczesne projekty urbanistyczne realizowane w Szwajcarii wykazują silne pokrewieństwo konceptualne i morfologiczne z polskimi osiedlami mieszkaniowymi powstałymi w latach 60.-80.

Architekci pracujący nad rozwojem np. Zürich-Affoltern dysponowali przewagą historycznego doświadczenia w stosunku do swoich poprzedników z lat 70. Jest to okres, w którym zarówno myśl architektoniczna i urbanistyczna, jak i technologia budowlana przeszły kolejne fazy rozwoju. Modernistyczna formuła powróciła do szwajcarskiej architektury w formie poprawionej, skorygowanej o negatywne doświadczenia wcześniejszych pokoleń.

Warsztaty organizowane przez CSW Łaźnia mają na celu analityczne rozpoznanie potencjału projektowego, jak i popełnionych podczas planowania i realizacji błędów wybranych polskich osiedli mieszkaniowych okresu „wielkiej płyty”, przy użyciu współczesnych projektów szwajcarskich jako modelu porównawczego. Projekty opracowane podczas warsztatów zostaną zaprezentowane w formie wystawy.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Nabór uczestników na podstawie zgłoszeń przesłanych do 25.10.2009 na adres a.szynwelska@laznia.pl. Zgłoszenie powinno zawierać CV, portfolio prezentujące najlepsze projekty (nie przekraczające 20 MB) oraz krótkie uzasadnienie chęci uczestnictwa w warsztatach.

Liczba miejsc ograniczona.

Dodatkowe informacje o zapisach na warsztaty: Anna Szynwelska, tel. 058 305 40 50, a.szynwelska@laznia.pl

Lista uczestników warsztatów zostanie opublikowana na stronie www.laznia.pl do 6.11.2009.

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia

Jaskółcza 1

80-767 Gdańsk

tel.:+48 58 305 40 50

fax: +48 58 305 26 80

www.laznia.pl

Projekt wspierany przez Szwajcarską Fundacją dla Kultury Pro Helvetia

PATRONI / PARTNERZY