THIS troublesome, uncomfortable and questionable RELEVANCE of ART IN PUBLIC SPACE. In Search Of a Possible Paradigm


aktualności


PODSUMOWANIE SYMPOZJUM

Mamy przyjemność poinformować, że nasze sympozjum PROBLEMATYCZNA, NIEWYGODNA, NIEJASNA – ROLA SZTUKI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, które odbyło się 23-24 listopada 2012 w industrialnej przestrzeni Fabryki Batycki okazało się sukcesem. CSW Łaźnia miało okazję zaprezentować szerszej, międzynarodowej publiczności efekty realizacji projektu Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska, a zgromadzeni goście mogli wymienić się doświadczeniami oraz podjąć dyskusję mającą na celu wyodrębnienie ról, które artyści, kuratorzy i architekci mogą odgrywać w rewitalizacji i regeneracji przestrzeni publicznej.
 

Adam Budak i Chantal Mouffe, fot. Iwona Pankowska&Robert Suszko

 
Konferencję rozpoczęliśmy od zwiedzania dzielnicy Dolne Miasto i obiektów Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska z jurorami projektu Adamem Budakiem oraz Jackiem Dominiczakiem. Następnie nastąpiło uroczyste otwarcie sympozjum przez kuratorów Julię Draganovic i Adama Budaka oraz Dyrektor CSW Łaźnia Jadwigę Charzyńską, po którym swój wykład Krytyczne praktyki artystyczne jako interwencje przeciw hegemonii wygłosiła Chantal Mouffe, główny gość sympozjum, której wystąpienie przyciągnęło tłumy do Fabryki Batycki.
Kolejnym punktem programu była prezentacja wyników V edycji konkursu Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska realizowanego z Pomorską Koleją Metrapolitalną oraz zwycięskich prac Anny Waligórskiej, Hansa Petera Kuhna i Andrea Mastrovito.
Pierwszy dzień konferencji zwieńczył performance Marii Papadimitriou Over! Leftover. Uczestnicy wydarzenia przyłączyli się do warsztatu krawieckiego greckiej artystki, aby wspólnie szyć torby wędrowców ze skrawków materiału.

 

Mel Chin podczas performensu ‚Over! Leftover‚, fot. Iwona Pankowska&Robert Suszko

 
W sobotę sympozjum zostało podzielone na dwie części: pierwsza sesja rozpoczęła się wykładem Miki Hannuli Polityka, tożsamość i przestrzeń publiczna – refleksja krytyczna w praktyce sztuki współczesnej. Po nim odbyła się dyskusja Bliskie spotkania. Strategie współpracy, w ramach której uczestnicy panelu (Mel Chin, Fulya Erdemci, Tone Hansen, Barbara Holub, Aneta Szylak, Joanna Warsza) zaprezentowali swoje doświadczenia twórcze z zakresu sztuki publicznej w formie krótkich wykładów, koncentrujących się na następujących kwestiach: jakie mogą być strategie uzyskania dostępu do istniejących systemów zdobywania wiedzy oraz wspierania współpracy pomiędzy partnerami? Jakie są najlepsze wzorce postępowania?
Sesję popołudniową otworzył wykład Simona Sheikha Interwencja, intermisja, zakłócenie, przerwa. Możliwe podejścia do artystycznych i kuratorskich strategii i taktyk z zakresu sztuki publicznej w kontekście post-publicznym. Następnie odbyła się dyskusja pod hasłem Muzeum bez muzeum. Taktyka emancypacji i autonomii. Uczestnicy (Cecilia Alemani, Claire Doherty, Maria Papadimitriou, Bert Theis, Mirjam Varadinis) podjęli próbę odpowiedzi na pytanie do jakiego stopnia sztuka publiczna może dopełniać lub zastępować muzea, oraz jak mogłyby wyglądać strategie usprawnienia organizacji wewnętrznej.
Na koniec wszyscy uczestnicy sympozjum włączyli się w żywą dyskusję podsumowującą obie sesje.

Całe wydarzenie zakończył piękny recital gdańskiej artystki Asia i Koty oraz spontaniczne, ale doskonałe występy sceniczne Mela China oraz dyrektora Mudam Luxemburg Enrico Lunghi, które pozostawiły wszystkich w świetnym humorze.
 

Cecilia Alemani i Julia Draganovic, fot. I. Pankowska & R. Suszko


 

Tone Hansen, Barbara Holub, Joanna Warsza, Chantal Mouffe, fot. I. Pankowska & R. Suszko

 

PROGRAM FILMÓW TOWARZYSZĄCYCH

24 listopada, w ramach towarzyszącego programu filmowego, w Parakinie w CSW Łaźna zaprezentowaliśmy filmy Yorgosa Sapountzisa „Forgotten Tactic” (2006) i „Knock Knock Monument” (2004) oraz Raphaëla Zarki „Gibellina Vecchia” (2010).
W niedzielę 25 listopada, od godz. 12:00 do 18:00, odbędzie się zapętlona projekcja 2 filmów Suzanne Lacy „Code 33″ (50 minut) i „Crystal Quilt” (50 minut).
Z kolei we wtorek 27 listopada od 12:00 do 18:00 zapraszamy na filmy dokumentujące działania Mela China „Fundred” i „Paydirt” oraz film Mariette Schiltz i Berta Theisa „ISOLA NOSTRA” (59 minut).

Mel Chin „Operation Paydirt” from Housing.com on Vimeo.

 

BEZPŁATNA REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęliśmy rejestrację uczestników sympozjum. Aby wziąć udział w konferencji, należy wypełnić formularz: formularz zgłoszeniowy DOC | formularz zgłoszeniowy PDF i przesłać pod adres: registration@laznia.pl
Rejestracja kończy się 19 listopada 2012 o godz 12:00 WSTĘP WOLNY!
 
 

SYMPOZJUM W FABRYCE BATYCKI W GDAŃSKU 23-24 LISTOPADA 2012


Sympozjum zatytułowane „PROBLEMATYCZNA, NIEWYGODNA, NIEJASNA – ROLA SZTUKI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ. W poszukiwaniu możliwego paradygmatu” odbędzie się w industrialnej przestrzeni Fabryki Batycki na Dolnym Mieście, w budynku usytuowanym w bezpośrednim sąsiedztwie Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 23-24 listopada 2012 roku. Ta historyczna dzielnica objęta programem rewitalizacji jest też miejscem realizacji projektu „Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska” przez CSW Łaźnia.