STAGING ANONYMOUS i NIEWIDZIALNA BRAMA oddane do użytku

W grudniu 2009 na terenie Dolnego Miasta pojawiły się nowe dzieła sztuki zrealizowane w ramach projektu Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska. Pierwszą z prac oddanych do użytku jest Niewidzialna Brama [Invisible Gate] wg. projektu grupy Front Studio z Nowego Jorku. Jest to kolejne dzieło, obok studia „LKW Gallery” (ale i nie ostatnie) wpisane w przestrzeń wiaduktu przy ul. Szopy.

„Niewidzialna Brama” została wyróżniona w I edycji Międzynarodowego Konkursu Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska w 2005 roku ze względu na udaną próbę zniwelowania podziału między Starym a Dolnym Miastem. Praca Front Studio stanowi swoiste zniesienie bariery fizycznej, a jednocześnie przez swą formę, jest charakterystyczna materiałowo dla architektury minimalistycznej.

Jest to praca bogata symbolicznie. Pokrycie część wiaduktu okładziną stalową w formie luster nadaje nowej wartości Dolnemu Miastu i niejako „naprawia” błąd projektujących ten wiadukt, jako przecinający i wartościujący dzielnice miasta. Projekt fizycznie i metaforycznie rozświetla przestrzeń pod wiaduktem, jest jej poszerzeniem. Jego zaletą jest fragmentaryczność ze względu na wydobycie kontrastu miedzy tym co zdobi, lub może zdobić, a tym co szpeci organizm miejski.

Jest to ponadto projekt monumentalny w skali, urbanistyczny, oddziałujący w skali miasta, przez co nabiera nowego znaczenia.
Niewidzialną bramę charakteryzuje szeroka symbolika – formy luster, odbicia, multiplikacje obrazu osób, architektury i rzeki rozbudowują duże pole interpretacji. Podkreślenia też wymaga gra świateł o różnych porach dnia i przez to zmienność kolorystyki jako walor estetyczny i zmysłowy. Praca sama w sobie jest zaskakująca, a jej lokalizacja zachęci turystów do pokonania „nieistniejącej” bariery i zwiedzenie Dolnego Miasta.
Zakończenie zagospodarowania tego miejsca ma nastąpić po wpisaniu w tę przestrzeń Kropli bursztynu [Amber Drops] autorstwa Daniela Schlaepfera i Freda Hatta, zdobywców II nagrody w III edycji konkursu GZMG.

Drugim projektem zrealizowanym w grudniu 2009 jest nagrodzony w II edycji konkursu GZMG w 2007 roku Staging Anonymous autorstwa Dominika Lejmana (Polska) – instalacja świetlna wpisana w przestrzeń przejścia podziemnego na skrzyżowaniu ul. Łąkowej i Podwale Przedmiejskie.

Dominik Lejman stworzył iluminację świetlną, w którą wprowadza przechodniów tak, by mogli znaleźć się nieoczekiwanie w świetle reflektorów, zagrać w społecznym spektaklu szybkiego bezgłośnego mijania się w przestrzeni miejskiej z pełną świadomością tej gry. Dzięki operowaniu światłem szary tunel z szarymi ludźmi w czasoprzestrzeni marszu ożywa, nabiera malarskiego charakteru i łagodności, zmienia się i każe o sobie myśleć przez swą inność. Choć uczucie chłodu nie ustępuje jak zwykle, a konieczność spiesznego zdążania do miejsca przeznaczenia nie staje się mniej nagląca, to jednak statysta na krótką chwilę uzmysławia sobie, że jest częścią wyższego, masowego porządku, a zaistnienie w przestrzeni nagle ponownie odkrytej otwiera przed nim poznanie innych wymiarów, w jakich chcąc nie chcąc funkcjonuje.
Anonimowy spektakl wyreżyserowany przez Lejmana dopełnia rzucony na jedną ze ścian iluzoryczny obraz schodów stopniowo zanikający w miarę zbliżania się przechodniów. Obraz usytuowany przy wyjściu z tunelu od strony Dolnego Miasta stanowi dokładne odbicie schodów prowadzących do wyjścia po przeciwnej stronie – a dokładnie prowadzących do Starego Miasta, miejsca atrakcyjnego dla turystów i mieszkańców i stanowiącego w ogólnym przekonaniu swoiste zaprzeczenie Dolnego Miasta.

Autor myśli o założeniach swojej pracy w kategoriach tworzenia okoliczności uświadomionej teatralizacji życia społecznego: „Poprzez formuły prezentacji, wpływ kina i ogólnie rozumianej informacji wizualnej na wyobrażenie o nas samych, „plan” na jakim „odgrywamy” nasze codzienne role w realnym świecie staje się coraz bardziej umowny, niematerialny. (…) Podobnie otoczenie, w jakim przebywamy nabiera charakteru i jakości scenografii, w której istotniejsza staje się fasadowość i rola „tła” do fotografii robionej przez nas samych czy odgrywanego przez nas scenariusza niż jego realny wymiar. (…) W analogii do tak postrzeganego otoczenia istotniejszą funkcją sztuki publicznej staje się być może „de-design” jak formułuje to Voto Acconci, czyli działanie służące zmianie przyzwyczajeń w sposobie widzenia miejsc w których przebywamy niż dodawanie nowych form – obiektów, powielających jedynie sztafaż otoczenia”.

Oficjalna inauguracja obu obiektów odbędzie się 14 maja 2010 roku i będzie połączona z rozpoczęciem kolejnego sezonu warsztatów edukacyjno-artystycznych prowadzonych w studio LKW Gallery w ramach projektu Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska.

W lecie 2010 roku zamierzamy także oddać do użytku drugi z nagrodzonych projektów II edycji konkursu GZMG – „Untitled” autorstwa Esther Stocker (Austria). Praca ta również będzie usytuowana w przestrzeni przejścia podziemnego na skrzyżowaniu ul. Łąkowej i Podwale Przedmiejskie i będzie stanowić architektoniczne uzupełnienie do efemerycznej pracy Dominika Lejmana.
Z kolei zwycięskie projekty III edycji konkursu doczekają się realizacji w 2011 („Amber Drops” Daniela Schlaepfera i Freda Hatta ze Szwajcarii) i 2012 roku („Scent of Colour” Carmen Einfinger, USA oraz „Leader Swing” Fernando Sancheza Castillo, Hiszpania).

PATRONI / PARTNERZY