Spotkanie z Julią Draganovic i prapremiera publikacji PROBLEMATYCZNA, NIEWYGODNA, NIEJASNA – ROLA SZTUKI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

W piątek 22 listopada 2013 o godz. 19 zapraszamy serdecznie do CSW Łaźnia na spotkanie z Julią Draganovic, dyrektorką Kunsthalle Osnabruk oraz członkinią międzynarodowego jury Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska, która jest również redaktorką publikacji podsumowującej zeszłoroczne sympozjum Problematyczna, niewygodna, niejasna – rola sztuki w przestrzeni publicznej. Spotkanie będzie miało formę rozmowy z kuratorką CSW Łaźnia i krytyczką sztuki – Kamilą Wielebską.

Kuratorki będą dyskutować o publikacji, ale także o własnych doświadczeniach z realizacji projektów w przestrzeni publicznej, kontrowersjach, jakie wywołują takie działania, oraz o wpływie Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska na wizerunek Dolnego Miasta. Na spotkanie i do wspólnej dyskusji zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane działaniami w przestrzeni publicznej, projektem Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska, mieszkańców dzielnicy Dolne Miasto. Rozmowa będzie tłumaczona na język polski. .

Sympozjum Problematyczna, niewygodna, niejasna – rola sztuki w przestrzeni publicznej odbyło się w Fabryce Batycki w Gdańsku w dniach 23-24 listopada 2012. Jego kuratorami byli Julia Draganović i Adam Budak, którzy w imieniu Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia i zaprosili międzynarodowych artystów, krytyków i kuratorów, by wzięli udział w dyskusji obejmującej różnorodne perspektywy i doświadczenia, a także mającą na celu wyodrębnienie ról, które artyści, kuratorzy, projektanci i architekci mogliby odgrywać w rewitalizacji i regeneracji przestrzeni publicznej.

W rocznicę tego wydarzenia CSW Łaźnia publikuje książkę o tym samym tytule, stanowiącą podsumowanie sympozjum. Redakcji podjęły się Julia Draganovic oraz Anna Szynwelska, koordynatorka projektu Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska. Na potrzeby publikacji Jadwiga Charzyńska, Dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, napisała obszerne wprowadzenie, a Agnieszka Wołodźko zaprezentowała przegląd sztuki publicznej w Gdański w ostatnich dziesięcioleciach.

Book cover-sqare_625

Porządek kolejnych esejów opublikowanych w książce wynika ze struktury samego sympozjum. Stanowią one rozszerzone wersje ustnych prezentacji tych referentów, którzy byli w stanie wziąć udział w projekcie wydawniczym, który trwał zaledwie kilka miesięcy. Dumni jesteśmy z tego, że Chantal Mouffe, główna wykładowczyni sympozjum, przedstawiła swoje refleksje na temat Krytycznych praktyk artystycznych jako interwencji przeciwko hegemonii, a Mika Hanuula zgodził się na przedruk drugiego rozdziału z jego książki Politics, Identity and Public Space (Expodium 2) pod tytułem Imaginaria społeczne. Swoje teksty zaprezentowali również Mel Chin i Barbara Holub, a także kuratorki Julia Draganović, Aneta Szyłak i Joanna Warsza, omawiając w nich najlepsze modele praktyki i rozważając kwestie takie jak: jakiego rodzaju strategie oferują dostęp do istniejących systemów wiedzy i wspierają współpracę pomiędzy różnymi partnerami? W drugiej sekcji zatytułowanej Muzeum bez muzeum. kuratorka Claire Doherty oraz artyści: Maria Papadimitriou i Bert Theis starają się odpowiedzieć na pytanie, na ile sztuka publiczna stanowić może uzupełnienie czy alternatywę dla muzeów i rozważają strategie usprawnienia organizacji wewnętrznej.

 

Redakcja książki: Julia Draganovic, Anna Szynwelska
Autorzy tekstów: Chantal Mouffe, Mika Hannula, Jadwiga Charzynska, Julia Draganovic, Mel Chin, Adam Budak, Outdoor Gallery, Barbara Holub, Aneta Szylak, Joanna Warsza, Claire Doherty, Maria Papadimitriou, Bert Theis, Agnieszka Wołodzko
Prowadzenie spotkania z Julią Draganovic: Kamila Wielebska

 

Publikacja będzie dostępna w księgarni CSW Łaźnia oraz w sklepie internetowym: http://laznia.pl
Więcej informacji: www.outdoorgallerygdansk.eu

Publikacja została wydana w ramach projektu Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska realizowanego przez Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury – Kultura – Interwencje

 

Julia Draganović – kuratorka zajmująca się sztuką współczesną, która w swoich działaniach skupia się przede wszystkim na strategiach artystycznych związanych ze sztuką w przestrzeniach publicznych, społecznie zaangażowanych praktykach i na zjawisku nowych mediów. Ma stopień naukowy doktora. Była kuratorką wystaw w Niemczech, we Włoszech, Hiszpanii, USA i na Tajwanie, w tym projektów wystawienniczych Bologna Art First (2010-2012) oraz od 2009 roku Art Miami. Draganovic jest członkinią jury Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska w Polsce, członkinią rady organizacji No Longer Empty w Nowym Jorku oraz Komitetu Naukowego Mudam Luxembourg.
Jako jedna z założycielek kolektywu kuratorskiego i platformy dla sztuki współczesnej LaRete Art Projects odpowiedzialna jest za International Award for Participatory Art – nagrody przyznawanej za dokonania w dziedzinie sztuki partycypacyjnej ustanowionej przez Zgromadzenie Legislacyjne włoskiego regionu Emilia-Romagna. Zajmowała m.in. następujące stanowiska: Dyrektor Artystyczna Muzeum Sztuki Chelsea (Nowy Jork, 2005-2006) i PAN Palazzo delle Arti Napoli (2007-2009). Od listopada 2013 roku jest Dyrektorką Kunsthalle Osnabruck w Niemczech.

Kamila Wielebska – historyczka i krytyczka sztuki, kuratorka wystaw i redaktorka poświęconej sztuce strony Intertekst (www.intertekst.com), wydawanej przez CSW Łaźnia w Gdańsku. Kuratorka dwóch wystaw w przestrzeni publicznej Gdańska (Odjazd na Cyterę, 2008 i Piąty Element, 2010). Współredagowała (wraz z Kubą Mikurdą) dwujęzyczną książkę Dzieje grzechu. Surrealizm w kinie polskim (2010). Publikowała m.in. w „Odrze”, „Czasie Kultury”, „Ha!arcie”, „Panoptikum”, „Obiegu”, „Intertekście”, „ARTMargins”, „Flash Art” i „Frieze” oraz w katalogach wystaw.

PATRONI / PARTNERZY