Rusza rewitalizacja Dolnego Miasta

Z radością informujemy o rozpoczęciu prac rewitalizacyjnych Dolnego Miasta. Elementami artystycznymi wprowadzonymi na stałe do krajobrazu dzielnicy będą dwa dzieła sztuki wybrane w ramach III edycji Konkursu Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska: „Zapach Koloru” autorstwa Carmen Einfinger oraz „Wódz – huśtawka” Fernando Sancheza Castillo. Dolne Miasto już niedługo nabierze blasku!

Prace budowlane ruszyły 24 lutego. Dzielnica przejdzie gruntowną rewitalizację. Dzięki umowie podpisanej przez Miasto Gdańsk przebudowana zostanie infrastruktura podziemna, naprawiona nawierzchnia ulic, zmieni się publiczna przestrzeń przy ul. Dolnej, Kieturakisa, Kurzej, Śluza, Wróblej, a także częściowo przy Toruńskiej, Łąkowej i Radnej. Wyremontowanych zostanie też 31 budynków komunalnych i wspólnotowych.

W przestrzeni miejskiej Dolnego Miasta pojawią się wypowiedzi artystyczne finalistów, którzy zaplanowali zagospodarowanie miejsca wyznaczonego wcześniej w konkursie. Na realizację projektów konkursowych został przeznaczony pas rozgraniczający jezdnie przy ulicy Dolnej, łączący ulicę Łąkową z ulicą Jaskółczą, a jednocześnie pełniący funkcję skweru. W działaniach artystycznych została uwzględniona pamięć o wyznaczonym miejscu – historia i specyfika tej przestrzeni uzyskały szansę zawarcia głosu. Pas zieleni, paradoks natury w otoczeniu architektury wyznaczonego miejsca, miał być uwydatniony i stać się drogowskazem do CSW Łaźnia tym samym harmonizując z otoczeniem. Dlatego potencjalnym problemem jest fakt, iż w wyniku rewitalizacji omawianej przestrzeni drzewa zostały wycięte…

Konkurs Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska ma wymiar międzynarodowy i odbywa się sukcesywnie od 2005 roku. Brytyjsko-amerykańska artystka Carmen Einfinger jest z wykształcenia malarką, co widać w jej projekcie o przewrotnym tytule „Zapach Koloru” – jako malarka wie, iż kolor może stać formą zyskując przy tym ogromną moc wyrazu. Bajkowe otoczenie stworzone przez Carmen nie jest pierwszą pracą realizowaną w przestrzeni miejskiej. Miała szansę zaprezentować swoją twórczość także w Nowym Jorku, Pekinie, Tajwanie czy we Włoszech. Czerpie inspiracje z materii miejsc i kultur na wskroś różnorodnych, które poznała. Może właśnie dlatego kreuje fantastyczne, egzotyczne wizje, nawet gdy pracuje w zwyczajnych, banalnych przestrzeniach. Zapach koloru (Scent of Colour) świadomie nawiązuje do znanych kompozycji w przestrzeniach parkowych, takich jak Tarot Garden w Toskanii projektu Niki de Saint Phalle i Güell Park w Barcelonie Gaudíego. Artystka postarała się zaznaczyć w projekcie także pierwiastek Gdańska – intensywne kolory i wystrój wnętrza restauracji „Kameralna” znajdującej się na Dolnym Mieście. Tym samym skwer przy ul. Dolnej m. in. poprzez zmianę wyglądu istniejących obiektów użyteczności publicznej (tj. kiosku i przystanku autobusowego) połączy w sobie fragmenty europejskich miast.

W odniesieniu do projektu Carmen tym ciekawszą wypowiedzią artystyczną staje się pomysł Fernando Sánchez Castillo, hiszpańskiego artysty, który posługuje się w swoich działaniach głównie rzeźbą i techniką wideo, tekstem oraz performancem, które odstają stonowaną, surową formą od „Zapachu Koloru”. Castillo tworzy swoją narrację artystyczną, ale na innych zasadach – poprzez odwoływanie się do kanonów historii malarstwa czy też rzeźby pomnikowej bądź filmu dokumentalnego. Artysta stara się nietzscheańsko przewartościować konwencje rozumienia historii zgłębiając przy tym jej strukturę i czas. By tego dokonać bawi się symbolami. Pomnik to symbol historii. Rzeźba Wódz-huśtawka (Leader Swing) zmienia doniosły pomnik nieznanego bohatera w… dziecięcą huśtawkę. Castillo tłumaczy: „Zgięty wódz reprezentuje swoją zdolność do elastycznego przystosowywania się do sytuacji oraz brak zdolności do wyrwania korzeni, które trzymają go przy władzy, poprzez dokonywanie prostego aktu przemocy na rzeźbach. Nasza rzeźba pokazuje jak społeczeństwo może wygrać walkę, zmieniając zastosowanie tej wielkiej metalowej bryły. Teraz my wyginamy ją po to, aby użyć jej w zupełnie inny sposób: Zrobimy z niej huśtawkę dla naszych dzieci. Od dziś wszystkimi dyktatorami i wodzami narzucającymi bolesne rządy będą bawić się dzieci. Dzięki temu nasi potomkowie będą dorastać wykształcając w sobie odwagę potrzebną do stawienia czoła nadużyciom władzy. Jednocześnie wykształcą w sobie świadomość, że wszystko można zmienić i sprawić, że świat będzie lepszy i zabawniejszy.” Gdzie „wódz” zamieni się w towarzysza zabaw? W związku z tym, iż praca Carmen potrzebuje dla siebie dużo przestrzeni, projekt Fernando został przeniesiony na róg ulic Śluzy i Wróblej, w sąsiedztwie CSW Łaźnia.

Konkurs Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska nie tylko stwarza możliwość do zmiany wyglądu bliskiej nam przestrzeni publicznej, ale także daje możliwość przedefiniowania jej poprzez Nie-Gdańszczan. Spojrzenia na miejską przestrzeń odległe kulturowo, historycznie i przestrzennie mają szanse stać się bliskimi wpisując się tym samym w nasze rozumienie Miasta Gdańska.

635212427157336117_620

Wódz – huśtawka, Fernando Sancheza Castillo – wizualizacja

635212521477154393_620Zapach Koloru, Carmen Einfinger – wizualizacja

PATRONI / PARTNERZY