Publikacja „Sztuka i przestrzeń publiczna” już dostępna!

Zapraszamy do lektury najnowszej publikacji wydanej przez Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia Sztuka i przestrzeń publiczna. Książka jest zapisem i materialnym śladem pierwszego sympozjum Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska, które odbyło się 26 lutego 2011 roku w CSW Łaźnia w Gdańsku.

Sympozjum, zatytułowane Sztuka i przestrzeń publiczna, było pierwszą próbą refleksji nad dotychczasowymi działaniami Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska podejmowanymi na międzynarodową skalę. Udział w wydarzeniu wzięli nie tylko jej członkowie-jurorzy, ale też artyści, konsultanci i sympatycy tego przedsięwzięcia oraz reprezentanci Pomorskiej Kolei Metropolitalnej zapowiadający swoją obecnością piątą edycję konkursu GZMG.

Zawarte w głównej części książki wystąpienia członków jury i konsultantów Galerii pokazują różnorodne aspekty obecności sztuki w przestrzeni publicznej, dotykają problemów i wyzwań, jakie stwarza ta trudna i fascynująca relacja. Ich wspólnym kontekstem był konkretny obszar w mieście: otaczająca Łaźnię przestrzeń zaniedbanej dzielnicy Dolne Miasto i podejmowane tam działania. To właśnie tu realizowane są prace artystów wyłonione w pierwszych czterech edycjach zamkniętego i międzynarodowego konkursu. Niektóre z nich, w trakcie sympozjum pozostające jeszcze w sferze planów, zostały już wykonane. Niedługo pojawią się kolejne, sprawdzając w praktyce teoretyczne założenia współistnienia sztuki i przestrzeni publicznej, przestrzeni użytkowanej nie tylko przez zainteresowanych sztuką gości odwiedzających Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, ale także – a może przede wszystkim – okolicznych mieszkańców.

Publikację wzbogaciliśmy też o teksty niezwiązane bezpośrednio z sympozjum, lecz dotyczące przemian, jakie dokonują się dzięki wzajemnemu oddziaływaniu przestrzeni publicznej i pokazywanej w jej obrębie sztuki. Dzięki tekstowi Jadwigi Charzyńskiej Transgresja artystyczna w przestrzeni publicznej możemy spojrzeć szerzej na działalność Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia jako instytucji wchodzącej w dialog ze swym najbliższym otoczeniem. Dwa pozostałe pozwalają przyjrzeć się funkcjonowaniu sztuki i działań twórczych w przestrzeni publicznej innych polskich miast: Łodzi, gdzie opisywane przykłady inicjowane są przez Muzeum Sztuki – tekst Marty Madejskiej, ODKRYWANIE, ODCZYTYWANIE I ORGANIZOWANIE MIASTA, czyli łódzki eksperyment ekologiczny oraz Warszawy, w której w ciągu ostatnich kilku lat pojawiły się najbardziej dyskutowane, zarówno w środowisku związanym ze sztuką, jak i przez publiczność, realizacje sztuki w przestrzeni publicznej – tekst Joanny Erbel, O tym, co się stało, że sztuka w przestrzeni publicznej stała się kluczowym obszarem walki o lepsze życie w mieście, a potem przestała nim być.

Tomem tym podsumowujemy ośmioletni etap pracy Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska poszukując rozwiązań na przyszłość. Zapraszamy do lektury z nadzieją, że pobudzi ona wszystkich zainteresowanych tematem do wspólnej pracy i dialogu.

Autorzy tekstów: Jacek Dominiczak, Enrico Lunghi, Julia Draganovic, Jiyoon Lee, Joanna Orlik, Halina Taborska, Jadwiga Charzyńska, Marta Madejska i Joanna Erbel

Redakcja: Jacek Dominiczak, Kamila Wielebska i Anna Szynwelska

Publikacja dostępna w księgarni CSW Łaźnia

PATRONI / PARTNERZY