POSIEDZENIE JURY III EDYCJI MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU GALERIA ZEWNĘTRZNA MIASTA GDAŃSKA

W dniach 25 – 26 września 2008 w CSW Łaźnia odbyło się posiedzenie jury Międzynarodowego Konkursu „Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska”. Na posiedzeniu, zgodnie z regulaminem konkursu, z dwunastu zgłoszonych artystów i architektów jury dokonało wyboru ośmiu kandydatów.

Każdy z jurorów miał prawo do prezentacji dwóch propozycji. Jurorzy poprzez wielostronność podejścia do twórczości przedstawionych kandydatów ukazali szerokie możliwości dla funkcjonowania sztuki w przestrzeni publicznej. Zaprezentowani artyści posiadają znaczące osiągnięcia w dziedzinie architektury, malarstwa, rzeźby, designu.

Jury dokonując wyboru kierowało się adekwatnością propozycji artystycznych do przestrzeni wyznaczonej do III edycji konkursu, względami estetycznymi i znaczeniem społecznym. Wybrani kandydaci to zarówno wysoko cenieni przez krytyków twórcy o międzynarodowej sławie, jak i dobrze rokujący, młodzi artyści i architekci.

Skład jury:

1/ Enrico Lunghi, Dyrektor Artystyczny Galerii Casino Luxemburg, Luxemburg

2/ Jacek Dominiczak, wykładowca Akademia Sztuk Pięknych, Gdańsk, Polska

3/ Bettina Steinbrügge, kurator, Dyrektor Artystyczny Andersen’s Contemporary, Berlin, Niemcy

4/ Adam Budak, kurator Museum-Joanneum w Grazu, Austria, reprezentowany na posiedzeniu przez Norberta Webera

5/ Norbert Weber, członek międzynarodowej rady ekspertów Muzeum Sztuki Współczesnej Łotwy w Rydze, Łotwa

6/ Julia Draganovic, Dyrektor Artystyczny Palazzo delle Arti Napoli, Neapol, Włochy

7/ Jadwiga Charzyńska, Dyrektor CSW „Łaźnia” w Gdańsku, Polska

Wybrani przez jury uczestnicy konkursu:

1. Fred Hatt, Szwajcaria / Daniel Schlaepfer, Szwajcaria

2. Miks Mitrevics, Łotwa

3. Tommi Grönlund, Finlandia / Petteri Nisunen, Finlandia

4. Su-Mei Tse, Luxemburg

5. Marco Godinho, Portugalia

6. Ivan Moudov, Bułgaria

7. Carmen Einfinger, Wielka Brytania/USA

8. AGREST Group, Polska

Kolejnym artystą biorącym udział w III edycji konkursu jest Fernando Sanchez Castillo (Madryt), którego praca konkursowa dla II edycji konkursu nie dotarła w całości i decyzją jury postanowiono zagwarantować artyście udział w następnej edycji.

Do końca lutego 2009 r. wymienieni artyści zaproszeni zostaną do Gdańska, aby na miejscu w pełni zapoznać się z przestrzenią przeznaczoną do realizacji dzieł artystycznych, problemami społecznymi i potrzebami mieszkańców dzielnicy, oraz wziąć udział w warsztatach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z Dolnego Miasta.

Do dnia 30 czerwca 2009 przygotowane zostaną projekty na zagospodarowanie przestrzeni objętej III edycją konkursu, czyli pasa rozgraniczającego jezdni przy ulicy Dolnej, łączącego ulicę Łąkową z Jaskółczą, a jednocześnie pełniącego funkcję pętli autobusu 121.
Jurorzy zdecydowali również, że kolejne ich spotkanie, które poświęcone zostanie dokonaniu wyboru trzech zwycięskich projektów, odbędzie się 8 lipca 2009.

Patronat honorowy nad III edycją Międzynarodowego Konkursu „Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska” objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski.

Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konkursu jest Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz.

PATRONI / PARTNERZY