MOBILE WEBCAST STUDIO – POLSKA CZĘŚĆ EUROPEJSKIEGO MOBILE STUDIOS

Mobilne Studia /Mobile Studios/ to projekt obejmujący stworzenie ruchomej platformy dla prezentacji projektów artystycznych i dyskusji nad rolą sztuki oraz kultury we współczesnym organizmie miejskim. W ramach nomadycznej, multimedialnej 8 dniowej prezentacji w 5 miastach Europy Środkowej( Gdańsku, Bratysławie, Budapeszcie, Belgradzie i Sofii ) zainicjowany zostanie proces wymiany kulturowej oraz przeniesienie działań poza obręb elitarnych środowisk galeryjnych.

Jako opozycyjne wobec koncepcji stabilnych, trwałych pod względem statusu i rodzaju programu instytucji kultury Mobilne Studia są same w sobie interwencją w obszar publiczny, w przestrzeń wspólną.

Jako 3 osobne ale pozostające w relacji i komunikacji obiekty o powierzchni 12m� każdy, studia zostaną usytuowane w centrach miast. Każde z wnętrz dedykowane innej sferze aktywności: jedno z nich posłuży jako laboratorium artystów, inne jako miejsce dyskusji, spotkań, kolejne będzie stacją multimedialnej komunikacji za pomocą Internetu, łączy radiowych, przekazów telewizyjnych.

Widzowie będą mieli okazję uczestniczyć we wszystkich odbywających się projektach 24 godziny na dobę, przez 8 dni. Będą też mieli dostęp do multimedialnego przekazu oraz bezpośredniego kontaktu z procesem twórczym. Twórcami projektu jest grupa Public Art Lab z Berlina. Tworzą ją od 2001 roku Susa Pop, Hans J. Wiegner oraz Ela Kagel. Mobilne Studia są jak elastyczne przestrzenie do przenoszenia (poprzez podróż) i objawiania znaczeń (poprzez aktywność artystów sztuk wizualnych, performerów, muzyków, ale i animatorów kultury, naukowców). Samowystarczalne i wtopione w pełną ruchu atmosferę miasta będą pomostem dla międzynarodowej wymiany artystycznej.

Cześć polska projektu nazwana Mobile Webcast Studio w Gdańsku ma charakter wirtualnego działania czasowego choć rejestrowanego i archiwizowanego. Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia jako wirtualny partner będzie inicjatorem i transmiterem ale także łącznikiem wydarzeń artystycznych odbywających się w pozostałych miastach partnerskich. Zrealizujemy tez swoje własne projekty od kwietnia do maja 2006. Stworzymy możliwość odbioru i transmisji informacji i obrazu z wydarzeń zaplanowanych takich jak koncerty, otwarcia wystaw, performance, prezentacje filmowe, spotkania z krytykami, architektami, artystami. Szczególnie istotnym dla Łaźni jest problem anektowania przestrzeni publicznej przez sztukę i artystów. Przekonanie o potrzebie i dobrych skutkach działań artystycznych rozwijamy w projekcie Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska mającym na celu rewitalizację dzielnicy. Sednem, spotkań i prezentacji w ramach Mobil Webcast Studio będzie więc próba budowania relacji między dziełem sztuki w sferze publicznej a odbiorcą, stawianie pytań o narzędzia i sposoby współczesnej komunikacji w przestrzeni miejskiej. Aby jednak projekt zachował swą nomadyczną formę, niektóre z działań będą odbywały się poza budynkiem Łaźni, w miejscach szeroko dostępnych, jak Akademia Sztuk Pięknych, jedna z ulic starego miasta w Gdańsku, dzielnica Dolne Miasto, w której Łaźnia znajduje się.

Zrealizujemy dyskusję poświęconą problematyce wpływu transformacji współczesnego miasta, jego architektury na poziom dostępności kultury i miejsca dla działań artystów. W dyskusji o dialogiczności miasta wezmą udział Jacek Dominiczak /architekt/, Dominik Lejman /artysta wizualny/, Monika Zawadzka, architekt /ASP Gdańsk/ Bogna Świątkowska / dziennikarka, prezes Fundacji Nowej Kultury Bęc Zmiana/. Spotkanie zorganizowane zostanie we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku, i transmitowane do Sofii.

Temat związku pomiędzy urbanistyką i emocjonalnością poruszy w wykładzie o współczesnej psychogeografii Wilfried Hou Je Bek. Psychogeografia zajmująca się badaniem rozmaitych wpływów przestrzeni miejskiej na emocje i zachowania jednostek jest odniesieniem dla tworzenia tzw. ‘emocjonalnych ‘map otoczenia. Teoretyk i praktyk tej teorii sztuki poprowadzi także tzw. dryf miejski w Gdańsku.

Zaplanowane są także wydarzenia specjalne w przestrzeni miejskiej: interwencja w formie video projekcji na ściany budynków Dolnego Miasta; wielkoformatowy mural Patrycji Orzechowskiej pt : Szczęśliwi, którzy idą do pracy. Szczęśliwi, którzy wracają do domu.” na ul. Stągiewnej oraz transmisje internetowe z koncertów, konferencje on – line, dokumentacje filmowe, prezentacje interaktywne m.in. druga odsłona projektu ‚COMOKO’ teamu gellaturo & Marcin Sokołowski http://www.gell.pl/kokomobile, pokaz nowatorskiego projektu mBiblio autorstwa Jakuba K. oraz instalacje wideo Anny i Adama Witkowskich w Centrum św. Jana (Nadbałtyckie Centrum Kultury) ‚Remote Viewer’ oraz w CSW Laźnia ‚Matryca’ odnoszące się bezpośrednio do wyalienowania człowieka w relacji z architekturą miasta.

Wszystkie powstałe materiały rejestracyjne zostaną przekazane do Mobile Studios Virtual Collection.

Uczestnicy: Wilifried Hou Je Bek, Jacek Dominiczak,Gellaturo&Marcin Sokołowski,ILIOS (Dimitrios Kariofilis), Jakub K., Dominik Lejman, Emilia Orzechowska, Patrycja Orzechowska,Bogna Swiątkowska, Anna Witkowska& Adam Witkowski, Monika Zawadzka, Marek Zygmunt.

kuratorzy projektu: Małgorzata Zwolicka, Daniel Muzyczuk

produkcja medialna: Net P.c.

współpraca:

Public Art Lab

architektura+dialog Akademia Sztuk Pięknych, Gdańsk

Nadbałtyckie Centrum Kultury

partnerzy:

13kubikov

A38 Budapest

Remont Gallery

brain store project

InterSpace

wsparcie finansowe:

International Visegrad Fund

Goethe Institute Warschau

Culture 2000

European Culture Fundation

ifa

Realizacja projektu trwa do 2006-05-28

PATRONI / PARTNERZY