Międzynarodowa konferencja WPŁYW SZTUKI NA WIZERUNEK MIASTA

Czy sztuka może przyczynić się do tego, by w mieście każdy mógł poczuć się dobrze? I jaki w tym świetle potencjał niosą projekty realizowane w przestrzeni publicznej? Czy mają one charakter dialogiczny, włączający, czy też zatrzymują się na roli ozdobnika miejskiego życia? Innymi słowy: estetyzują czy są nośnikami zmiany?

Do jakiego stopnia my, jako twórcy i organizatorzy tego rodzaju działań, możemy przyczynić się do spełnienia postulatu irlandzkiego artysty i kuratora Paula O’Neilla o „tworzenie pewnego sensu egzystowania na zewnątrz” poprzez tworzenie takich warunków, w których „różne grupy społeczne mogą się mieszać, współżyć ze sobą i poszukiwać >>(per)formatywnej podstawy dla tworzącej się wspólnoty<<”?

naglowek_program_PL

Prezentacje i dyskusje odbywać się będą w języku polskim i angielskim.

PROGRAM KONFERENCJI:
9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników, kawa na powitanie
10:00 – 10:20 Powitania, wprowadzenie do konferencji: dr Agnieszka Wołodźko

SESJA I: Miasto gościnne? Prowadzenie: Lena Prents
10:20 – 10:45 dr Agata Skórzyńska, Remedium, botox czy prozac? Projekt partycypacyjny i instytucja w kryzysie
10:45 – 11:10 dr Vaidotas Dapkevicius, Walka o publiczną przestrzeń miejską
11:10 – 11:35 Elżbieta i Ewa Okroy, Praca i sztuka, sztuka i zabawa. Fantazje na temat przestrzeni miejskiej
11:35 – 11:55 Przerwa kawowa
11:55 – 12:20 Tania Candiani, Studium przypadku I: Prezentacja własnych projektów ze społecznością lokalną (Meksyk)
12:20 – 12:45 Jadwiga Charzyńska, Studium przypadku II: Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska (Gdańsk)
12:45 – 13:10 Monika Domańska, Studium przypadku III: Festiwal Traffic Design (Gdynia)
13:10 – 13:35 Grete Aagaard, Studium przypadku IV: projekt Gæstebúd – Feast/Hospitality (Århus)
13:35 – 13:40 Podsumowanie sesji I
13:40 – 14:30 Lunch (catering)

SESJA II: Projekty w przestrzeni publicznej zrealizowanych w ramach projektu Bliski Nieznajomy – próba ewaluacji. Prowadzenie: dr Agnieszka Wołodźko
14:30 – 15:30 Przedstawienie zrealizowanych projektów
15:30 – 16:45 Panel dyskusyjny: Grete Aagaard, Tania Candiani, Jadwiga Charzyńska, dr Vaidotas Dapkevicius, Monika Domańska, Torun Ekstrand, Lena Prents, Elżbieta Okroy, Ewa Okroy, dr Agata Skórzyńska, dr Agnieszka Wołodźko
16:45 – 17:00 Podsumowanie i zamknięcie konferencji
17:00 – 19:00 Przejazd prelegentów i oficjalnych gości konferencji na Dolne Miasto. Spacer połączony z prezentacją projektów artystycznych zrealizowanych w tej dzielnicy
18:30 Kolacja, Cafe Bar Mon Balzac, Gdańsk, ul. Piwna 36/39

Konferencja odbywa się w ramach projektu Close Stranger / Bliski Nieznajomy. Projekt Close Stranger / Bliski Nieznajomy realizowany jest w okresie od końca 2012 do grudnia 2014 roku, przez CSW „Łaźnia”, Kaliningrad Branch of the National Centre for Contemporary Arts oraz Culture Communication Centre (Kłajpeda, Litwa). W jego ramach projektu organizowane są wystawy, publikacje, wyprawy badawcze, pobyty rezydencyjne dla artystów z Gdańska, Kaliningradu i Kłajpedy, konferencje naukowe, warsztaty i inne działania artystyczne. Kierownikiem artystycznym projektu po stronie CSW „Łaźnia” jest dr Agnieszka Wołodźko.

PATRONI / PARTNERZY