Miasto i sztuka. Co właściwie sprawia, że nasze miasta są tak odmienne, tak pociągające?

KONFERENCJA: 11 PAŹDZIERNIKA 2019

Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA, Jaskółcza 1, Gdańsk

Przygotowana przez Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA konferencja, to kolejne po “Niefestiwalu” wydarzenie realizowane w cyklu “Miasto i Sztuka”. Po letnich działaniach, czas na refleksje, podsumowania, a także zdefiniowanie i zaplanowanie przyszłych realizacji w ramach programu sztuki w przestrzeni publicznej.ikona konferencja strona gzmg
Podtytuł konferencji “Co właściwie sprawia, że nasze miasta są tak odmienne, tak pociągające?”, to parafraza tytułu słynnego kolażu Richarda Hamiltona. Podczas naszego spotkania staraliśmy się odpowiedzieć na pytanie, czy to właśnie sztuka pojawiająca się na naszych ulicach ma szansę być tym czynnikiem, który sprawia, że nasze miasta są tak odmienne, tak pociągające?

Podczas konferencji odbyły się wystąpienia szesnastu prelegentów i specjalistów z Polski, a także ekspertów pochodzących z Danii, Finlandii, Austrii, Luksemburga i Niemiec. Wydarzenie podzieliliśmy na dwie części.

Prof. Else Marie Bukdahl

Prof. Else Marie Bukdahl

Pierwsza dotyczyła perspektyw rozwoju sztuki współczesnej w przestrzeniach miejskich. Otworzył ją wykład prof. Bukdahl, która opowiedziała o wolności jaką wyzwala sztuka publiczna. Następnie podczas kilku prezentacji poznamy przykłady z Wiednia, Helsinek, Lublina, Mediolanu, a część tę zakończyła dyskusja o realizacji projektu Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska, którą poprowadził prof. Paweł Leszkowicz.

Dyskusja cz. I

Dyskusja cz. I – prowadzący – Prof. Paweł Leszkowicz (po lewej)

Druga część poświęcona została roli miasta wobec realizacji artystycznych i kreowania przestrzeni wspólnych. Część tę otworzył wykład Grzegorza Piątka, który przybliżył doświadczenia miasta Warszawy w realizacji projektów artystycznych i partycypacyjnych. Natomiast cykl prezentacji dotyczył działań podjętych przez gdańskie instytucje kultury: Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA, Gdańską Galerię Miejską, Instytut Kultury Miejskiej, a także spółkę PKM. Całość zwieńczyła dyskusja z udziałem przedstawicieli instytucji kultury i jednostek odpowiedzialnych za realizację planów miejskich m.in. Zarząd Dróg i Zieleni, Biuro Rozwoju Gdańska, Biuro Prezydenta ds. Kultury.
Dyskusję w części drugiej poprowadził Artur Celiński.

Grzegorz Piątek

Grzegorz Piątek

Struktura konferencji składająca się z dwóch części oddaje systematykę podjętą w tytule, gdzie podkreślona jest relacja miasta i sztuki, jako dwóch oddziałujących na siebie wzajemnie podmiotów. Każdą z tych części kończy dyskusja, która stanowiła formę podsumowania i podjęcia konstruktywnych ustaleń dla rozwoju zagadnienia. Efekty i wnioski wysnute podczas konferencji staną się fundamentem dla planowanej platformy internetowej skupiającej działania i obiekty artystyczne znajdujące się w Gdańsku.Konferencja Miasto i Sztuka

PATRONI / PARTNERZY