Idea projektu

Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska to projekt artystyczny dla Gdańska, a przede wszystkim dla dzielnicy Dolne Miasto, gdzie zlokalizowane jest Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Współdziałając w zakresie wieloletniego planu rewitalizacyjnego, instytucja kultury wspiera proces transformacji społecznej i architektonicznej zaniedbanych dzielnic i obszarów wymagających interwencji artystycznych. Na projekt składają się dwa istotne elementy: międzynarodowy konkurs mający na celu stworzenie kolekcji trwałych dzieł sztuki w przestrzeni miejskiej oraz szeroko pojęte działania edukacyjne.

Założenia Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia jest animatorem projektu, który wpisuje się w szerszy zakres prac, mających na celu rewitalizację dzielnicy Dolne Miasto – obszaru pełnego niepowtarzalnych zabytków, lecz odizolowanego od centrum i zdegradowanego. Jest przewidziany jako założenie wieloletnie i ma służyć powstaniu trwałej kolekcji dzieł sztuki w przestrzeni miejskiej w ramach „Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska.” Podejmowane działania mają także przyczynić się do zmiany charakteru dzielnicy, w której instytucja jest zlokalizowana.

Przestrzeń miejska zagospodarowywana będzie przez lata, a realizowane dzieła wyłaniane w ramach regularnie ogłaszanych, zamkniętych, międzynarodowych konkursów. W ten sposób CSW Łaźnia proponuje włączenie się w proces transformacji społecznej i architektonicznej Dolnego Miasta, co wymagać będzie współdziałania z artystami, naukowcami, planistami, architektami, a także politykami. Celem, jaki przyświeca temu przedsięwzięciu, jest stworzenie nowej oferty kulturowej zarówno dla mieszkańców Trójmiasta, jak i turystów. Podejmowane przy projekcie działania artystyczne, oparte na międzynarodowej współpracy i wykorzystaniu infrastrukturalnych funduszy unijnych, mają szansę przynieść korzyści gospodarcze służące społeczności lokalnej i całemu miastu.  Proces zainicjowany projektem „Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska” ma wpłynąć na zainteresowanie tą częścią miasta prywatnych inwestorów, a jednocześnie umożliwić realizację wybitnych dzieł artystycznych.

Wszystkie działania podjęte w ramach projektu mają prowadzić do powstania stałych elementów i jakości artystycznych w pejzażu dzielnicy poprzez:

•  zagospodarowanie przestrzeni stałymi elementami sztuki w postaci rzeźb, instalacji dźwiękowych i świetlnych, projekcji wizualnych wykorzystujących postindustrialne sytuacje, malarstwa ściennego, elementów architektonicznych oraz przeprowadzanie konkursów, festiwali,

• tworzenie miejsc sprzyjających spotkaniom społeczności lokalnej oraz gości, organizowanie koncertów, wieczorów autorskich itp.

• refleksję historyczną i teraźniejszą na temat kondycji aglomeracji miejskiej, organizowanie spotkań, sympozjów o tematyce historycznej, nawiązujących do historii miasta i dzielnicy,

• edukację dzieci i młodzieży, prowadzenie stałych warsztatów edukacyjnych w obrębie powstających dzieł sztuki.

Realizowane dzieła „Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska” wyłaniane są przez międzynarodowe jury, w skład którego wchodzą: Enrico Lunghi, dyrektor Mudam Luxembourg, Jacek Dominiczak, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Bettina Steinbrügge, dyrektorka Kunstverein Hamburg, Adam Budak, główny kurator Narodowej Galerii w Pradze, Norbert Weber, członek międzynarodowej rady ekspertów Muzeum Sztuki Współczesnej Łotwy w Rydze, Julia Draganovic, dyrektorka Kunsthalle Osnabruck w Niemczech, Jadwiga Charzyńska, dyrektorka CSW „Łaźnia” w Gdańsku.

Dotąd odbyło się pięć edycji konkursu: I w 2005, II w 2007, III w 2009, IV w 2011, a V w 2012 roku. Wśród artystów nagrodzonych w poszczególnych konkursach są m.in.: Philippe Rahm, Esther Stocker, Dominik Lejman, Kriss Salmanis, Fernando Sanchez Castillo, Carmen Einfinger, Bert Theis, Anna Waligórska, Lex Rijkers i Daniel Milohnic.

 

KURATOR: JADWIGA CHARZYŃSKA
KOORDYNATOR PROJEKTU: ANNA SZYNWELSKA

 

Projekt objęty honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdana Zdrojewskiego oraz Marszałka Województwa Pomorskiego, Mieczysława Struka

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Konkursu GZMG: Prezydent Gdańska Paweł  Adamowicz

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego