GALERIA ZEWNĘTRZNA na FESTIWALU SZTUKI W BRATYSŁAWIE

„Sztuka dla mas? Międzynarodowe sympozjum na temat różnych strategii zbliżania sztuki współczesnej do ludzi” odbywające się w ramach Festiwalu Sztuki w Bratysławie jednoczy przestrzenie kultury, galerie, festiwale i niezależne inicjatywy państw Grupy Wyszehradzkiej. Głównym celem sympozjum jest przedstawienie i przedyskutowanie różnych sposobów zbliżenia sztuki do ludzi.

Jednym z największych problemów w zakresie kultury, który dotyczy obecnie wszystkich postkomunistycznych krajów, jest brak zainteresowania szerszej publiczności. Powodem tego zjawiska może być niedostateczna edukacja w zakresie sztuki współczesnej, niewystarczające finansowanie lub źle funkcjonujące instytucje.

Sympozjum ma na celu przedstawienie udanych przykładów inicjatyw, które sprawdziły się w przestrzeni publicznej i zazwyczaj nie przyciągają typowej dla sztuki publiczności, a mimo to zwiększają świadomość społeczeństwa na temat sztuki współczesnej i są zarówno twórcze, jak i skuteczne. Wprowadzają one kulturę do miejsc, w których jej wcześniej nie było (Nástupište 1-12 i Periférne centrá ze Słowacji), przedstawiają sztukę polityczną, wywołującą w społeczeństwie gorące debaty (Artwall Gallery, Praga), zmieniają charakter lokalnych przestrzeni miejskich i społecznych za sprawą projektów artystycznych (Galeria Zewnętrzna, Gdańsk) lub przenoszą sztukę współczesną w różne przestrzenie publiczne (Festiwal PLACCC, Budapeszt).

blaf-top-2014-bg-625px

W trakcie tego wieczoru wysłuchamy prezentacji zaproszonych gości, odbędzie się też otwarta debata publiczna, do udziału w której zachęcamy wszystkie osoby zaangażowane w podobne projekty. Chcemy zapewnić przestrzeń do dzielenia się i wymieniania opiniami, pomysłami i doświadczeniami i dać impuls dla potencjalnych nowych sieci kontaktów. Na sympozjum znajdzie się także miejsce dla innych inicjatyw ze Słowacji, które nie mogły znaleźć się w głównym panelu. Będą one mogły zaprezentować się przy pomocy materiałów reklamowych, tekstów, fotografii, materiałów wideo, itp. i tym samym wziąć udział w wydarzeniu.

Sztuka dla mas? Międzynarodowe sympozjum na temat różnych strategii zbliżania sztuki współczesnej do ludzi

Data i miejsce: 3. 10. 2014 od 18:00, Bratysława, Słowacja

Lokalizacja: kawiarnia i przestrzeń kultury Berlinka, Słowacka Galeria Narodowa, Bratysława, Słowacja

Organizator: Fundacja – Centrum Sztuki Współczesnej, Bratysława, Słowacja (Wydarzenie jest częścią Festiwalu Sztuki w Bratysławie, www.blaf.sk)

Goście:

– Nástupište 1-12 / Platform 1-12, Topoľčany, Słowacja www.nastupiste.sk

– Periférne centrá, Dúbravica, Słowacja www.perifernecentra.com

– Artwall Gallery, Praga, Republika Czeska www.artwall.cz

– Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska / Outdoor Gallery, Gdańsk, Polska www.outdoorgallerygdansk.eu

– Festiwal PLACCC, Budapeszt, Węgry placcc-en.nolblog.hu

SNG-Sympozium-23-of-134--lightbox

SNG-Sympozium-36-of-134--lightbox

SNG-Sympozium-52-of-134--lightbox

SNG-Sympozium-56-of-134--lightbox

SNG-Sympozium-59-of-134--lightbox

SNG-Sympozium-67-of-134--lightbox

SNG-Sympozium-68-of-134--lightbox

SNG-Sympozium-78-of-134--lightbox

SNG-Sympozium-81-of-134--lightbox

SNG-Sympozium-119-of-134--lightbox

SNG-Sympozium-129-of-134--lightbox

SNG-Sympozium-130-of-134--lightbox

SNG-Sympozium-134-of-134--lightbox

PATRONI / PARTNERZY