GALERIA ZEWNĘTRZNA MIASTA GDAŃSKA – OTWARCIE LKW GALLERY

We wtorek 24 czerwca o godz. 12.00 otwieramy LKW GALLERY – zwycięski projekt I edycji Międzynarodowego Konkursu Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska. Zapraszamy na uroczystość pod wiaduktem przy ul. Szopy, gdzie już od wtorku dzieci i młodzież Dolnego Miasta będzie mogła spędzać ciekawie czas.

Inauguracja LKW Gallery będzie miała formę festynu dla dzieci i młodzieży połączonego z działaniami artystycznymi i warsztatowymi, zorganizowanymi i poprowadzonymi przez zespół edukacyjny CSW Łaźnia oraz Stowarzyszenie Artystyczne Kultywator 3Miejski.

W PROGRAMIE:

Godz.12.00

Uroczyste otwarcie LKW Gallery: przecięcie wstęgi, spotkanie z Lexem Rijkersem i Danielem Milohnicem – autorami projektu, zwiedzanie „ciężarówki”, bankiet dla gości i uczestników warsztatów, pokaz filmów dokumentujących działania edukacyjne CSW Łaźnia na Dolnym Mieście (m.in. projekt „Wędrowcy”) – wewnątrz LKW Gallery

12.15-15.00

Festyn dla dzieci i młodzieży z atrakcjami i działaniami warsztatowymi w ramach partnerskiego projektu „Miasto zDolnych dzieci” – m.in. nauka chodzenia na szczudłach, gry i konkursy, nauka sztuk kuglarskich, malowanie twarzy, pokaz taneczny, występ wokalny młodzieży z Dolnego Miasta – prowadzenie: członkowie Stowarzyszenia Artystycznego KULTYWATOR 3MIEJSKI

12.15-15.00

Warsztaty plastyczne zespołu edukacyjnego CSW ŁAŹNIA „Historie opowiedziane inaczej” – m.in. wycinanie i odbijanie szablonów, warsztaty foto-wideo, rzeźba, malarstwo i rysunek, tworzenie plenerowego dzieła sztuki.

LKW Gallery Lexa Rijkersa i Daniela Milohnica to zwycięski projekt I edycji Międzynarodowego Konkursu Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska, który odbył się w 2005 roku. Zakleszczona pod wiaduktem przy ul. Szopy ciężarówka ich projektu w sposób symboliczny przedstawia odseparowanie dzielnicy Dolne Miasto poprzez odcięcie jej od centrum wiaduktem komunikacyjnym oraz odzwierciedla różnice w sytuacji socjalnej i mentalnej dwóch różnych sąsiadujących ze sobą miejsc. Usytuowanie LKW Gallery w przestrzeni publicznej pozwoli na większą integrację społeczności lokalnej, edukację dzieci i młodzieży oraz szereg realizacji artystycznych i projektów społecznych aktywizujących mieszkańców. Ciężarówka dzięki swej strukturze stanie się łatwo dostępnym, alternatywnym centrum kultury – miejscem gdzie odbywać się będą warsztaty, wystawy, koncerty, pokazy filmowe, a także inne formy aktywności kulturalnej i artystycznej.

Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska to długofalowy projekt Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia mający na celu stworzenie kolekcji trwałych dzieł sztuki w przestrzeni miejskiej. Stanowi ona poważny krok na drodze do zmiany charakteru dzielnicy Dolne Miasto, w której zlokalizowane jest CSW Łaźnia. W ten sposób, współdziałając w zakresie wieloletniego planu rewitalizacyjnego, instytucja wspiera proces transformacji społecznej i architektonicznej zaniedbanej dzielnicy. Realizowane dzieła wyłaniane są przez międzynarodowe jury w ramach regularnie ogłaszanych, zamkniętych konkursów. Dotąd odbyły się dwie edycje: I w 2005 i II w 2007. Rozstrzygnięcie III edycji konkursu nastąpi w 2009 roku.

Projekt jest realizowany przy wsparciu Prezydenta Miasta Gdańska oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kurator: Jadwiga Charzyńska

Koordynacja: Anna Szynwelska

PATRONI / PARTNERZY