GALERIA ZEWNĘTRZNA MIASTA GDAŃSKA – II EDYCJA KONKURSU

Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” po raz drugi ogłosiło konkurs na dzieło sztuki w przestrzeni Dolnego Miasta w Gdańsku.Celem projektu jest stworzenie kolekcji dzieł sztuki w przestrzeni miejskiej trwale zmieniających jej charakter. Kolekcja Galerii ma być tworzona przez lata, zaś realizowane dzieła wyłaniane w ramach regularnie ogłaszanych zamkniętych międzynarodowych konkursów.

Projekt ten jest ważnym, a wręcz koniecznym elementem rewitalizacji Dolnego Miasta i wyeliminowania obecnych zagrożeń społecznych – poprzez działania artystyczne.Dzielnica ta obok Nowego Portu została ze względu na istniejące problemy społeczne wytypowana przez Urząd Miasta w Gdańsku do podjęcia dzieła rewitalizacji.

Konkursy Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska stanowią próbę włączenia się w owe działania na gruncie praktyki artystycznej i kształtowania zachowań społecznych. Stanowią więc część szerszego programu poprawy życia we wspomnianych dzielnicach. Projekt pozwala zmienić charakter dzielnicy oraz stworzyć niepowtarzalną kolekcję dzieł w przestrzeni miejskiej. Sztuka w przestrzeni publicznej Dolnego Miasta ma do odegrania bardzo ważną rolę. Organizatorzy zdecydowali, że projekty artystyczne realizowane w ramach Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska zostaną umiejscowione w przestrzeniach symbolicznie oddzielających Główne Miasto od Dolnego Miasta. Zgodnie z tą zasadą w pierwszej edycji artyści zostali zaproszeni do zaprojektowania dzieł sztuki dla bariery, jaką stanowi wiadukt przy ulicy Szopy.

W ramach II edycji konkursu artystyczne instalacje zostaną umiejscowione w przestrzeni przystanku tramwajowego przy skrzyżowaniu ulic Podwale Przedmiejskie i Łąkowej, obejmującej przystanek tramwajowo-autobusowy wraz z przejściem podziemnym. Stanowi ono niezwykle ważny węzeł komunikacyjny łączący Dolne Miasto z pozostałą częścią Gdańska i z tego względu stanowi swego rodzaju bramę do tej zaniedbanej części miasta. Zmiana jego wizerunku przyczyni się do uatrakcyjnienia okolicy.

Podobnie jak w przypadku poprzedniej edycji jury w składzie:

1.Enrico Lunghi, Dyrektor Artystyczny Galerii casino Luxemburg, Luxemburg

2.Jacek Dominiczak, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych, Gdańsk, Polska

3.Bettina Steinbrügge, kurator, Halle für Kunst, Lunneburg, Niemcy

4.Adam Budak, kurator Museum – Joanneum w Grazu, Austria

5.Norbert Weber, Dyrektor Artystyczny Port of Art., Urząd miasta Kotka, Finlandia

6.Jadwiga Charzyńska, Dyrektor CSW Łaźnia, Gdańsk, Polska

Jurorzy Eksperci:

1.Maria Koprowska, architekt, Biuro Rozwoju Miasta Gdańska

2.Grzegorz Sulikowski, architekt, Biuro Rozwoju Miasta Gdańska

dokonało wyboru ośmiu kandydatów. Każdy z jurorów miał prawo do prezentacji dwóch propozycji. Jurorzy, poprzez wielostronność podejścia do twórczości przedstawionych kandydatów, ukazali jak trudno jest zdefiniować funkcjonowanie sztuki w przestrzeni publicznej. Zaprezentowano artystów tworzących między innymi rzeźbę, interdyscyplinarny design, architekturę i malarstwo. Owo zróżnicowanie zostało podkreślone nie tylko w zakresie środków, ale również w odmienności problemów poruszanych przez kandydatów. Poziom wszystkich artystów, bądź grup artystycznych był zniewalający.

Jury dokonując wyboru kierowało się adekwatnością propozycji artystycznych do przestrzeni wyznaczonej do II edycji konkursu, względami estetycznymi i znaczeniem społecznym. Wybrani artyści należą do wysoko ocenianych przez krytyków twórców o międzynarodowej sławie. Są wśród nich przedstawiciele Polski, Portugalii, Austrii, Litwy czy też Meksyku. Wybór jest bardzo obiecujący i gwarantuje różnorodność propozycji i kontekstów, do których artyści się odniosą.

Wybrani przez jury uczestnicy konkursu to:

1.Fernando Sanchez Castillo, Madryt, Hiszpania

2.Wim Delvoye/strong>, Gent, Belgia

3.Didier Fiuza Faustino, Paryż, Francja

4.Ronny Hardliz, Rzym – Praga, Włochy – Czechy

5.Dominik Lejman, Gdynia, Polska

6.Kriss Salmanis, Ryga, Łotwa

7.Esther Stocker, Wiedeń, Austria

8.Tania Lopez Winkler, Queretro – Londyn, Meksyk – Anglia

W dniach 10-11.03.2007 odbyło się spotkanie nagrodzonych artystów, który zaprezentowali swój dorobek artystyczny jak i zapoznali się z przestrzenią przeznaczoną do realizacji dzieł.

PATRONI / PARTNERZY