Edukacja

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia zostało zlokalizowane w dzielnicy wymagającej zarówno doinwestowania, jak też ogromnej pracy edukacyjnej. Problemy społeczne wymagały użycia narzędzi i metod, które trafią do lokalnej społeczności. Edukacja została wprzęgnięta w mechanizmy rewitalizacyjne. Warsztaty edukacyjne w ramach Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska poprowadzą uznani artyści związani z teatrem, tańcem, muzyką, sztukami wizualnymi, mediami, rękodziełem oraz pedagodzy reprezentujący alternatywne ruchy edukacyjne.

W 2004 roku rozpoczęliśmy pracę nad projektem Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska (GZMG). Postawiliśmy sobie dalekosiężne cele związane ze zmianą wizerunku dzielnicy. Wraz z uruchomieniem projektu, zespół edukacyjny CSW Łaźnia rozpoczął edukację społeczną, mającą na celu rozbudzanie lokalnego patriotyzmu wśród młodych mieszkańców. Posłużył temu m.in. cykl warsztatów Wędrowcy. Dzieci i młodzież poznawały historię dzielnicy, uczyły się radzić z negatywnymi emocjami oraz codziennymi problemami, malując obrazy, robiąc filmy, upiększając place zabaw, poznając techniki cyfrowe stosowane obecnie we wszystkich dziedzinach życia.

W 2008 roku uruchomiliśmy LKW Gallery, czyli zatrzymany w drodze tir, autorstwa Lexa Rijkersa i Daniela Milohnica – laureatów I edycji tego prestiżowego już konkursu. Dzieło to, które w założeniu artystów ma być „żywe”, jest miejscem przeznaczonym na działania artystyczne i edukacyjne z udziałem mieszkańców. Ustawiamy na ulicach dzieła, które edukują estetycznie, ale zarazem są interaktywne. Studio, jakim jest LKW Gallery przez swój charakter stało się swego rodzaju klubem, gdzie młodzi ludzie, ale też dorośli mieszkańcy, są włączani w realizowane przez nas projekty.

Pierwszym programem edukacyjnym, zrealizowanym w 2008 roku w LKW Gallery, był projekt partnerski CSW Łaźnia, Stowarzyszenia Artystycznego KULTYWATOR 3MIEJSKI i Szkoły Podstawowej nr 65 – Miasto zDOLNYCH dzieci. Zaproponowano działania oraz wydarzenia artystyczno-edukacyjne, takie jak warsztaty taneczne, szczudlarskie, plastyczne i wokalne, które zachęcają młodych do poszukiwania „pomysłu na siebie”.

W 2009 roku ogłosiliśmy konkurs na najlepszy scenariusz warsztatów edukacyjnych. Spośród nadesłanych projektów jury wybrało AutoArt – program artystyczno-edukacyjno-badawczy dla LKW Gallery, który jest propozycją aktywnego i twórczego spędzenia wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych mieszkańców Dolnego Miasta oraz innych dzielnic Gdańska, ze szczególnym uwzględnieniem okresu wakacji. Warsztaty poprowadzili uznani artyści związani z teatrem, tańcem, muzyką, sztukami wizualnymi, mediami, rękodziełem oraz pedagodzy reprezentujący alternatywne ruchy edukacyjne. Autorki, Ewa i Elżbieta Okroy, poszczególne działania podzieliły na dwa ciągi tematyczne: „Focus-Locus” (koncentracja na miejscu, badanie danej przestrzeni i prezentowanie jej za pomocą formy artystycznej oraz w postaci publikacji o charakterze naukowym) oraz „Hocus-Locus” (zaczarowywanie przestrzeni poprzez nadawanie jej niepowtarzalnego rytmu, dźwięku, kształtu, koloru, znaczeń, wplatanie w osobliwe opowieści). Inspiracją do podjęcia tematu miejsca stał się sam obiekt – LKW Gallery. Tir, który utknął pod mostem prowokuje pytanie: dlaczego tutaj? Intencją autorów LKW Gallery, Lexa Rijkersa i Daniela Milohnica, było ukazanie symbolicznej granicy i jednoczesne stworzenie sytuacji do jej przekroczenia, zaś projekt „AutoArt” miał na celu poruszenie owego tira poprzez działania twórcze. „AutoArt” to sztuka tworzona w samochodzie, ale też kreacja indywidualnych, zorientowanych autorsko podmiotowości, która w końcu prowadzi do OUT(o)art – wyjścia na zewnątrz.

Obecnie zespół edukacyjny CSW Łaźnia opracowuje i realizuje program interdyscyplinarnych warsztatów edukacji artystycznej dla dzieci i młodzieży pod nazwą TirArt. Cykl proponowanych warsztatów ma na celu wprowadzenie realnych i symbolicznych zmian w przestrzeni miejskiej oraz, równolegle, w świadomości mieszkańców, bez naruszenia integralności charakteru lokalnego życia. Szczególny nacisk jest kładziony na akcje związane z projektowaniem i przeobrażaniem w obrębie małej przestrzeni, uwrażliwiających na potrzebę działań recyklingowych w ten sposób, by stały się one naturalnym odruchem związanym z życiem społecznym. Zajęcia kształtują też umiejętności przekładania mechanizmów wyobraźni na konkretne działania realnie wpływające na wygląd i stan przestrzeni, a tym samym na jakość życia oraz uczą badania (przy uruchomieniu pracy wszystkich zmysłów) własnych zdolności twórczych i wykorzystania ich do inicjowania i realizacji własnych pomysłów na zmiany.

Rezultatem działań ma być przede wszystkim zmiana wizerunku i sposobu funkcjonowania dzielnicy Dolne Miasto w wyniku zmiany w sposobie myślenia mieszkańców dotyczącym ich oddziaływania na zamieszkiwaną przestrzeń, zredukowania poziomu poczucia wykluczenia, przezwyciężenia inercyjnej postawy autochtonów i wywołania wzrostu ich poczucia odpowiedzialności społecznej.

Więcej informacji o bieżących warsztatach: Edukacja w CSW Łaźnia