Budowa POMORSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ na finiszu

Budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej zbliża się do końca. Umowa z wykonawcą inwestycji podpisana została 7 maja 2013 r., natomiast termin zakończenia robót budowlanych wyznaczony został na 30 kwietnia 2015 r. Gotowe są już konstrukcje wszystkich 8 przystanków PKM.

Dwa z przystanków – Gdańsk-Rębiechowo i Gdańsk-Kiełpinek – posiadają już kompletne, charakterystyczne czerwone wiaty przystankowe. Obecnie trwa montaż perforowanych ścian z artystycznymi grafikami autorstwa Anny Waligórskiej na przystanku PKM Gdańsk-Brętowo, a w styczniu 2015 r. rozpocznie się ich montaż na Strzyży. Linię PKM czeka jeszcze kilkumiesięczny proces odbiorów technicznych, przejazdów próbnych oraz uzyskiwania niezbędnych certyfikatów i pozwoleń na użytkowanie. Oficjalne uruchomienie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej dla pasażerów planowane jest 1 września 2015.

Chociaż 31 grudnia 2014 r. mija 83 proc. okresu realizacji inwestycji, zakres wykonanych w tym czasie prac nieznacznie wyprzedza harmonogram i wynosi ok. 86 procent. Najbardziej zaawansowane są roboty ziemne – na poziomie 95 proc.), nawierzchnie torowe (85 proc.) oraz przebudowy sieci w ramach tzw. usuwania kolizji (od 80 proc. w przypadku sieci sanitarnych do 100 proc. przy sieciach c.o. i gazowej). Budowa nowych dróg przy linii PKM ukończona jest w ok. 90 procentach, natomiast zaawansowanie robót mostowych – w zależności od obiektu – wynosi od 85 do 100 proc. Przy czym zaznaczyć trzeba, że konstrukcyjnie gotowe są już wszystkie obiekty inżynieryjne na trasie PKM (łącznie 41), a obecnie prowadzone są na nich wyłącznie prace wykończeniowe. Konstrukcję najdłuższej, 940-metrowej estakady WK 36 przy gdańskim lotnisku udało się wykonać 1,5 miesiąca przed planowanym w harmonogramie terminem.

10608288_879665012066884_7413539245013769450_625px

Aż 16 obiektów inżynieryjnych PKM otrzymało już oficjalną zgodę na użytkowanie (większość w ostatnich dniach grudnia 2014 r.). Systematycznie przeprowadzane są odbiory techniczne kolejnych obiektów, m.in. oczekiwanego przez kierowców wiaduktu drogowego WD 34 na ul. Budowlanych, gdzie od maja 2014 r. w związku z budową przystanku PKM Gdańsk-Matarnia obowiązuje objazd. Urzędowe decyzje w sprawie tego oraz kilku innych obiektów powinny zapaść w pierwszych tygodniach 2015 r.

Najmniejszy statystycznie – na poziomie 55-60 procent – jest postęp robót w telematyce i SRK, gdyż te prace mogły w pełni ruszyć dopiero po zakończeniu robót konstrukcyjnych i torowych. Warto jednak odnotować, że wzdłuż linii PKM stoją już wszystkie kontenery Bombardiera z systemami sterowania dedykowanymi dla poszczególnych posterunków ruchu, a w budynku Lokalnego Centrum Sterowania na Matarni znajduje się już także komputer zależnościowy systemu EBILock 950, który będzie odpowiedzialny za nadzór nad poprawnym i bezpiecznym działaniem urządzeń na posterunkach w Rębiechowie, Brętowie, Kiełpinku oraz Petrolocie/Firodze. Pod koniec 2014 r. przy torach PKM zamontowane zostały również pierwsze semafory.

Najważniejsze wydarzenia na budowie PKM przewidywane w 2015 roku:

• LUTY/MARZEC 2015 – zakończenie robót torowych
• MARZEC/KWIECIEŃ 2015 – rozpoczęcie testów nowej linii kolejowej z wykorzystaniem zakupionego przez Samorząd Województwa Pomorskiego taboru Pesy, dedykowanego do obsługi linii PKM.
• 30 KWIETNIA 2015 – Zakończenie budowy PKM i uzyskanie świadectwa przejęcia od wykonawcy (poza odcinkiem włączeniowym toru nr 1 do linii E 65, gdzie – w związku z opóźnieniami w modernizacji stacji PKP Gdańsk-Wrzeszcz – prace potrwają do 31.10.2015 r.)
• MAJ – SIERPIEŃ 2015 – procedury odbiorowe, uzyskanie certyfikatów i pozwoleń na użytkowanie linii PKM.
• 1 WRZEŚNIA 2015 – Oficjalne oddanie linii PKM do użytku.

Więcej informacji: www.pkm-sa.pl
Fotografie: Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.

10869576_881776088522443_4282041817070890120_625px

10848745_878837768816275_133520972780502147_625px

10914943_881776071855778_4438589162941744642_625px

10926246_901307529902632_8021407301099528724_625px

10285513_904895909543794_7175633281998039281_625px

10945874_901307533235965_7246463206277098992_625px

fotokopter1-625px

1534680_881776031855782_7045307166096839130_625px

PATRONI / PARTNERZY