ART MESH: Graj ze sztuką

Realizowany w ramach projektu „Gdy sąsiad jest nieznajomym?” Art Mesh jest multimedialną grą wykorzystującą nowe media do działalności artystycznej. Jej głównym celem jest ośmielenie odbiorców sztuki najnowszej i zachęcenie ich do jej aktywnego współtworzenia. To gra pozwalająca na interakcję i przetwarzanie dokumentacji fotograficznej prac artystów współczesnych. W pierwszej edycji projektu, będą to zdjęcia wydarzeń, które odbyły się w Gdańskiej Galerii Miejskiej oraz Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w 2014 roku.

Art Mesh jest kontynuacją interaktywnego działania „Zróbmy to razem/Let’s Do It Together” (2011–2014). Uczestnicy byli jego współtwórcami, a ich odpowiedzi na pytania: co to jest kultura, kto to jest odbiorca, kim jest artysta, prezentowane były w formie projekcji multimedialnych i instalacji w ramach 7 edycji projektu w Polsce i w Wielkiej Brytanii. „Zróbmy to razem” dawało uczestnikom możliwość współtworzenia działania artystycznego oraz re-definicji kluczowych dla sztuki pojęć: twórca, odbiorca i obiekt sztuki.

Art Mesh wykorzystuje efekt ‚glitchu’ czyli cyfrowego zaburzenia obrazu, używanego do przekształceń grafiki i video. Uczestnicy Art Mesh dosłownie transformują obrazy sztuki najnowszej swoimi opiniami, ale również poszerzają kontekst dla odbioru i rozumienia tych działań. Efektem interakcji opinii uczestników z obrazem będzie zbiór art-memów, dostępny na stronie The Interchange oraz w ramach podsumowania projektu Gdy sąsiad jest nieznajomym?

AM05-940x848
Art Mesh, montaż, 2014, fot. Kuba Budzynski

Zapraszamy do udziału w grze Art Mesh w dniach 19 września – 9 listopada 2014 w Gdańskiej Galeria Güntera Grassa, ul. Szeroka 34/35. Graficzne Efekty Art Mesh zaprezentowane zostaną 3 października w mieszkaniu na ul. Owsianej 1.

Art Mesh jest drugą z realizacji w ramach projektu Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia Gdy sąsiad jest nieznajomym?. W ramach projektu zaprezentowane zostaną prace artystów polskich i międzynarodowych. Projekt skupiać się będzie na strategiach i możliwościach zaangażowania odbiorcy w realizacje odbywające się poza zamkniętą przestrzenią galeryjną. Finał projektu na początku października.

Autorzy Art Mesh:

Monika Waraxa – Absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Mieszka i pracuje w Londynie.

Kuba Budzyński – Absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Mieszka i pracuje w Londynie.

Monika Waraxa i Kuba Budzyński w swoich działaniach koncentrują się na problemie rozumienia i odbioru sztuki najnowszej. W latach 2011–2014 tworzyli projekt multimedialny Zróbmy to Razem/Let’s Do It Together angażujący odbiorców do aktywnego współtworzenia działania artystycznego. Są inicjatorami the Interchange. Są założycielami Orange Boat, gdzie realizują autorski program edukacji artystycznej. Prezentowali swoje prace i działania m.in. w: Metal Culture, Peterborough; CSW Łaźnia, Gdańsk; Galeria Zderzak, Kraków; Polski Instytut, Berlin; Cul De Sac Gallery, London; Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa; Culture Communication Center, Klaipeda, Im Brick, Wiedeń.
www.nobrain.pl

Stéphane B. Bourgeois – urodzony w Brukseli. Mieszka i pracuje w Londynie. Ukończył Inżynierię Telekomunikacji na Telecom ParisTech w Paryżu. Jest absolwentem Informatyki na Uniwersytecie Oxford Brookes. Od 2013 r. jest członkiem the Interchange. Dziedziny jego specjalizacji to: produkcja projekcji wielkoformatowych, efektów specjalnych oraz systemów cyfrowej postprodukcji. Od 2001 r. jest użytkownikiem systemu Linux.
www.stephanb.co.uk

Agnieszka Kulazińska-Grobis – kuratorka w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Od 2007r. tworzy program Inkubator, prezentujący i promujący młodą sztukę. W 2012 r. w ramach projektu prezentowała artystów z Wielkiej Brytanii, Australii i Danii. Prace dotyczyły współczesnego modelu demokracji. Jest autorką wystawy Unwanted visitors wybranej do realizacji w ramach projektu City States, prezentowanej na Liverpool Biennale 2012. W ramach międzynarodowego projektu Cities on the Edge zorganizowała przegląd artystów Autonomii Palestyńskiej, będący jedną z pierwszych w Polsce prezentacji sztuki z tego regionu. Współtworzy projekt Gdańsk odnowa.

Agata Tannenberg – Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Specjalizuje się w projektowaniu kompleksowych procesów diagnostycznych i tworzeniu modeli kompetencyjnych.

Projekt realizowany jest w ramach projektu „Gdy siąsiad jest nieznajomym” i GALERII ZEWNĘTRZNEJ MIASTA GDAŃSKA.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt ART MESH można śledzić na stronie:
www.theinterchange.eu

poster.plakat0101111

PATRONI / PARTNERZY