Anna Waligórska zwyciężczynią V edycji konkursu Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska

Międzynarodowe Jury złożone z kuratorów sztuki współpracujących z Galerią Zewnętrzną Miasta Gdańska uznało projekt gdańskiej artystki Anny Waligórskiej za najlepszy spośród sześciu prac biorących udział w konkursie na na grafikę ścian osłonowych wiat przystankowych Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

W ocenie jurorów sześć nadesłanych przez artystów z Polski, Austrii, Niemiec, Włoch i Luksemburga prac było bardzo różnorodnych i wszystkie spełniały wymagania zapisane w warunkach konkursu. Po dokładnym rozpoznaniu wszystkich propozycji, Jury jednogłośnie zdecydowało przyznać pierwszą nagrodę pracy, której autorką okazała się gdańska artystka Anna Waligórska (oceniając prace jurorzy nie znali nazwisk autorów poszczególnych projektów, a jedynie numery kodów). Zwycięski projekt przekonał Jury swoimi unikalnymi przenikaniami estetycznych i nieformalnych podejść połączonych z mocną artystyczną wypowiedzią. Autorka otrzyma nagrodę w wysokości 5 tys. euro oraz możliwość realizacji swojej wizji w ramach największej inwestycji infrastrukturalnej Samorządu Województwa Pomorskiego.

W zgodnej ocenie jurorów projekt Anny Waligórskiej współpracuje z lekkością nowomodernistycznej architektury kolejowych przystanków i równocześnie swoją organiczną wyobraźnią rozpuszcza rzeczowość budowlanej struktury. Dodatkowo spełnia potrzebę orientacji podróżnych poprzez przyznanie numerów poszczególnym przystankom i zintegrowanie ich z bardzo rozpoznawalnymi obrazami. Jurorom bardzo spodobała się również propozycja artystki zastosowania wyrafinowanego systemu oświetlenia, spełniającego dodatkową funkcję informującą o przyjeździe pociągu na przystanek, składającego się ze świetlnych kolumn i iluminacji stropu.

Jurorzy przyznali także dwie równorzędne drugie nagrody projektom autorstwa Hansa Petera Kuhna z Niemiec i włoskiego artysty Andrei Mastrovito. Projekt niemieckiego artysty wg Jury wyróżnia się kreowaniem trójwymiarowej pracy artystycznej wciągającej w obszar swojego oddziaływania przestrzeń wnętrza przystanku kolejowego i zmienia główną cechę ścian, perforację metalowych płyt przystanków PKM w zabawną grę z penetrującymi świetlnymi prętami. Natomiast projekt Włocha w ocenie Jury posiada mocną narracyjną i poetycką aurę i uwodzi poprzez używanie historycznych momentów Gdańska i otaczającego go regionu, odnosząc się do „Machina Coelestis” Jana Heweliusza.

PATRONI / PARTNERZY