Aktualności: październik 2014

29.10.14

Międzynarodowa konferencja WPŁYW SZTUKI NA WIZERUNEK MIASTA

Czy sztuka może przyczynić się do tego, by w mieście każdy mógł poczuć się dobrze? I jaki w tym świetle potencjał niosą projekty realizowane w przestrzeni publicznej? Czy mają one charakter dialogiczny, włączający, czy też zatrzymują się na roli ozdobnika miejskiego życia? Innymi słowy: estetyzują czy są nośnikami zmiany?

Do jakiego stopnia my, jako twórcy i organizatorzy tego rodzaju działań, możemy przyczynić się do spełnienia postulatu irlandzkiego artysty i kuratora Paula O’Neilla o „tworzenie pewnego sensu egzystowania na zewnątrz” poprzez tworzenie takich warunków, w których „różne grupy społeczne mogą się mieszać, współżyć ze sobą i poszukiwać >>(per)formatywnej podstawy dla tworzącej się wspólnoty<<”?

16.10.14

CHECK/MARK/GDANSK: Międzynarodowe warsztaty – nowe spojrzenie na tożsamość lokalną

Od 13 do 18 października odbywają się w Gdańsku międzynarodowe warsztaty dla studentów projektowania, architektury wnętrz i wzornictwa prowadzone przez wykładowców ASP w Gdańsku i Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Moguncji. Jako punkt wyjścia dla warsztatów organizatorzy obrali obszar Dolnego Miasta i rozpoczęli zajęcia od zwiedzenia dzielnicy, zapoznania się z jej architekturą i strukturą oraz z działaniami Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska.

Tekst przewodni do warsztatów informuje, że Gdańsk to miasto wywołujące szereg skojarzeń wizualnych: Trójmiasto, historyczny port morski, Bałtyk, masowa turystyka, upadek komunizmu, nowoczesny przemysł stoczniowy, Liga Hanzeatycka, cenny bursztyn – to tylko niektóre z nich. Turyści odwiedzają Gdańsk w poszukiwaniu tych obrazów, a Gdańsk odpowiada na ich potrzeby.

06.10.14

ART MESH: Graj ze sztuką

Realizowany w ramach projektu „Gdy sąsiad jest nieznajomym?” Art Mesh jest multimedialną grą wykorzystującą nowe media do działalności artystycznej. Jej głównym celem jest ośmielenie odbiorców sztuki najnowszej i zachęcenie ich do jej aktywnego współtworzenia. To gra pozwalająca na interakcję i przetwarzanie dokumentacji fotograficznej prac artystów współczesnych. W pierwszej edycji projektu, będą to zdjęcia wydarzeń, które odbyły się w Gdańskiej Galerii Miejskiej oraz Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w 2014 roku.

Art Mesh jest kontynuacją interaktywnego działania „Zróbmy to razem/Let’s Do It Together” (2011–2014). Uczestnicy byli jego współtwórcami, a ich odpowiedzi na pytania: co to jest kultura, kto to jest odbiorca, kim jest artysta, prezentowane były w formie projekcji multimedialnych i instalacji w ramach 7 edycji projektu w Polsce i w Wielkiej Brytanii. „Zróbmy to razem” dawało uczestnikom możliwość współtworzenia działania artystycznego oraz re-definicji kluczowych dla sztuki pojęć: twórca, odbiorca i obiekt sztuki.

ARCHI - WUM

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005