Aktualności: wrzesień 2014

30.09.14

GALERIA ZEWNĘTRZNA na FESTIWALU SZTUKI W BRATYSŁAWIE

„Sztuka dla mas? Międzynarodowe sympozjum na temat różnych strategii zbliżania sztuki współczesnej do ludzi” odbywające się w ramach Festiwalu Sztuki w Bratysławie jednoczy przestrzenie kultury, galerie, festiwale i niezależne inicjatywy państw Grupy Wyszehradzkiej. Głównym celem sympozjum jest przedstawienie i przedyskutowanie różnych sposobów zbliżenia sztuki do ludzi.

Jednym z największych problemów w zakresie kultury, który dotyczy obecnie wszystkich postkomunistycznych krajów, jest brak zainteresowania szerszej publiczności. Powodem tego zjawiska może być niedostateczna edukacja w zakresie sztuki współczesnej, niewystarczające finansowanie lub źle funkcjonujące instytucje.

23.09.14

Interwencje artystyczne w ramach projektu GDY SĄSIAD JEST NIEZNAJOMYM?

Projekt „Gdy sąsiad jest nieznajomym?” będzie stawiać pytania o sztukę w przestrzeni publicznej, skupiać się na strategiach i możliwościach zaangażowania odbiorcy w realizacje odbywające się poza zamkniętą galeryjną przestrzenią. Sztuka na dobre wpisała się przestrzeń naszych miast. Pojawia się niemal na schodach naszych domów. Czy jest miłym sąsiadem, czy raczej mówiącym z dziwnym akcentem nieznajomym? Jaka powinna być sztuka w przestrzeni publicznej? Bawić, krytykować, budzić wątpliwości?

Dzieło sztuki umiejscowione w publicznej przestrzeni zmienia ją, definiuje na nowo, przyciąga uwagę, mimowolnie angażując mieszkańców. Jaka jest odpowiedzialność artysty wobec lokalnej społeczności? Czy artysta działający w otwartej przestrzeni programuje odbiorców czy raczej oddaje im część autorstwa swojej pracy?

22.09.14

TOPOLOGIE – performance w przestrzeni publicznej

Projekt Topologie realizowany przez Annie Vigier i Francka Aperteta (les gens d’Uterpan) podejmuje tematykę jedności przestrzeni, czasu i akcji. Sceną dla tej performatywnej akcji miejskiej stanowić będzie miasto, a jego obszar geograficzny określi zasięg aktywności tancerzy. Codzienna rutyna miasta oraz jego relacje społeczne staną się tematem pracy dla performerów, w tym obowiązujące obszary aktywności (sklepy, obiekty użyteczności publicznej, punkty usługowe, środki transportu).

Codziennie, o tej samej godzinie piątka performerów wyruszać będzie z określonego punktu w mieście aby pokonać indywidualne trasy. Podczas każdej ze swoich wypraw, zanurzą się w określonym kontekście społecznym. Zaobserwowana przez nich specyfika miejsca, proste czynności takie jak gest i ruch, panujące stosunki społeczne, ich rytm i tempo, będą stopniowo powtarzane z coraz większą precyzją.

09.09.14

Instalacja artystyczna ZANURZENIE Justyny Wencel i Marcina Chomickiego

W ostatnich tygodniach na Dolnym Mieście pojawiła się nowa instalacja artystyczna wprowadzająca trochę koloru do życia mieszkańców. „Zanurzenie” Justyny Wencel i Marcina Chomickiego powstała na moście, łączniku dwóch gdańskich dzielnic Dolnego Miasta i Olszynki, niedaleko rzeźby Krystiana „Truth” Czaplickiego, która została umieszczona w wodach Opływu Motławy w połowie lipca.

Paski folii w ciepłych i chłodnych odcieniach zostały ręcznie wycięte i naklejone na barierkach mostu tworząc tym samym miejsce tytułowego zanurzenia w kolorach. Praca została pozytywnie przyjęta przez mieszkańców okolic gdańskich bastionów, którzy traktują nowy most jak prezent, czują się za niego współodpowiedzialni pilnując, by nikt nie niszczył instalacji. „Zanurzenie” można oglądać od 28 lipca i ma ono być prezentowane do końca 2014 roku.

ARCHI - WUM

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005