Aktualności: luty 2011

25.02.11

SPOTKANIE UCZESTNIKÓW IV EDYCJI MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU „GALERIA ZEWNĘTRZNA MIASTA GDAŃSKA”

25 lutego w Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” odbyło się spotkanie artystów i architektów biorących udział w IV edycji Międzynarodowego Konkursu „Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska”. Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję zapoznać się z przestrzenią przeznaczoną do rewitalizacji w ramach konkursu, tj. skrzyżowaniem ulic Kamienna Grobla, Dobra i Toruńska (włączając obszar mostu i betonowe bulwary nadrzeczne).

Artyści tworząc swoje projekty będą brać pod uwagę historyczny charakter ulic oraz usytuowanie przestrzeni w punkcie przecięcia tras pieszych prowadzących z miejsc realizacji zwycięskich obiektów I, II i III edycji Konkursu oraz z Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” na średniowieczne fortyfikacje położone na granicy Dolnego Miasta. Ważnym jest, aby działanie artystyczne było „drogowskazem” do „Łaźni” oraz harmonizowało z otoczeniem.

20.02.11

SZTUKA I PRZESTRZEŃ PUBLICZNA Pierwsze Sympozjum Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska

W sobotę 26 lutego 2011 roku w odbędzie się Pierwsze Sympozjum Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska. W jego ramach debatować będą członkowie i konsultanci GZMG, artyści zakwalifikowani do czwartej edycji konkursu, oraz zaproszona do dyskusji publiczność.

Pierwsze Sympozjum Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska inicjuje serię profesjonalnych spotkań i debat skupionych na synergiach kreowanych przez spotkania różnych sztuk, publiczności i przestrzeni. Wyzwaniem jest odnalezienie specyficznej drogi ku zaawansowaniu zarówno teorii jak i praktyki sztuki (w) przestrzeni publicznej.

ARCHI - WUM

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005