Aktualności: październik 2010

29.10.10

IV EDYCJA MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU GALERIA ZEWNĘTRZNA MIASTA GDAŃSKA

W IV edycji Konkursu przestrzenią przeznaczoną do realizacji projektu jest skrzyżowanie ulic Kamienna Grobla, Dobra i Toruńska (włączając obszar mostu, betonowe bulwary nadrzeczne i przystanek autobusu linii 120).

Przy tworzeniu projektów artyści wezmą pod uwagę historyczny charakter ulic oraz usytuowanie przestrzeni w punkcie przecięcia tras pieszych prowadzących z miejsc realizacji zwycięskich obiektów I, II i III edycji Konkursu oraz z Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” na średniowieczne fortyfikacje położone na granicy Dolnego Miasta. Pożądanym jest, aby działanie artystyczne było „drogowskazem” do „Łaźni” oraz harmonizowało z otoczeniem.

ARCHI - WUM

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005