Aktualności: lipiec 2009

06.07.09

WYNIKI III EDYCJI MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU GALERIA ZEWNĘTRZNA MIASTA GDAŃSKA

W dniu 6 lipca w CSW Łaźnia odbyło się posiedzenie jury Międzynarodowego Konkursu „Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska” – celem obrad była ocena prac zgłoszonych do konkursu i wyłonienie zwycięskich projektów. Wszystkie projekty zgłoszone do konkursu charakteryzowały się wysokim światowym poziomem artystycznym, co sprawiło, że wybór najlepszych prac nie był łatwy.

Po długich obradach, żywej dyskusji i wnikliwej analizie przestrzeni przy ul. Dolnej wyznaczonej do tegorocznego konkursu, Jury postanowiło nagrodzić prace, które najpełniej będą łączyć wysoki poziom artystyczny ze specyfiką miejsca, w którym będą miały się one znaleźć.

ARCHI - WUM

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005