Aktualności: Listopad 2008

12.11.08

POKONKURSOWA WYSTAWA II EDYCJI GALERIA ZEWNĘTRZNA MIASTA GDAŃSKA

Esther Stocker mistrzowsko wypracowuje język zgeometryzowanych znaków i systemów współrzędnych, w ten sposób tworzy kompleksowe narracje, które ulokowane są/balansują na krawędzi racjonalnego i emocjonalnego, abstrakcyjnego i figuratywnego.

Silnie identyfikowane przez te prawie zawsze czarno- szaro- białe twarde wzory współrzędnych, środowiska Stocker to zarówno naładowane psychologicznie, niemal terapeutyczne wnętrza kontemplacji, ale także precyzyjne i dynamiczne studia percepcji. Jako interwencja architektoniczna, bazująca na badaniach naukowych i strategii kamuflażu, jej prace miękko wkraczają i egzystują w konfiguracjach przestrzennych wnosząc delikatną zmianę w rzeczywistość, podważają ustalony porządek i kwestionują zwyczaje percepcyjne.

WERDYKT JURY DRUGIEGO MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU NA DZIEŁO SZTUKI GALERII ZEWNĘTRZNEJ MIASTA GDAŃSKA 2007

W opinii jury, nagrodzony główną nagrodą ex equo projekt – Untitled, Esther Stocker – w najbardziej ciekawy i żywy sposób odzwierciedla cele tej edycji Galerii Zewnętrznej: chęć i próbę wypracowania i dokonania pozytywnych zmian w aspekcie estetycznym Dolnego Miasta, skupioną wokół przejścia, które łączy dwie podobne lecz jednak zróżnicowane części dzielnicy, pomiędzy Starym Miastem a ulicą Łąkową, w kierunku CSW Łaźnia.

Przejście podziemne pod Podwalem Przedmiejskim, ulicy o dużym natężeniu ruchu samochodowego, w pobliżu przystanku tramwajowego, jest jedną z najbardziej uczęszczanych arterii komunikacyjnych, w tym również przez mieszkańców.
Projekt Esther Stocker – to ogromne publiczne i społeczne malowidło ścienne.

ARCHI - WUM

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005