Aktualności: marzec 2007

11.03.07

GALERIA ZEWNĘTRZNA MIASTA GDAŃSKA – II EDYCJA KONKURSU

Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” po raz drugi ogłosiło konkurs na dzieło sztuki w przestrzeni Dolnego Miasta w Gdańsku.Celem projektu jest stworzenie kolekcji dzieł sztuki w przestrzeni miejskiej trwale zmieniających jej charakter. Kolekcja Galerii ma być tworzona przez lata, zaś realizowane dzieła wyłaniane w ramach regularnie ogłaszanych zamkniętych międzynarodowych konkursów.

Projekt ten jest ważnym, a wręcz koniecznym elementem rewitalizacji Dolnego Miasta i wyeliminowania obecnych zagrożeń społecznych – poprzez działania artystyczne.Dzielnica ta obok Nowego Portu została ze względu na istniejące problemy społeczne wytypowana przez Urząd Miasta w Gdańsku do podjęcia dzieła rewitalizacji.

ARCHI - WUM

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005