Aktualności: Listopad 2006

07.11.06

GALERIA ZEWNĘTRZNA MIASTA GDAŃSKA – IDEA PROJEKTU

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia jest animatorem nowego projektu artystycznego polegającego na stworzeniu kolekcji trwałych dzieł sztuki w przestrzeni miejskiej. Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska, bo tak zatytułowaliśmy zadanie, stanowić ma impuls do zmiany charakteru dzielnicy, w której jest zlokalizowana nasza instytucja. Kolekcja Galerii będzie tworzona przez lata, zaś realizowane dzieła wyłaniane w ramach regularnie ogłaszanych zamkniętych, międzynarodowych konkursów.

Co proponujemy:

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia proponuje włączenie się w proces transformacji społecznej i architektonicznej Dolnego Miasta poprzez współdziałanie w zakresie wieloletniego planu rewitalizacyjnego. Wymaga to bliskiej współpracy z naukowcami, planistami, architektami a także politykami. Dolne Miasto jest doskonałym miejscem do rozpoczęcia szeroko pojętych działań artystycznych pod hasłem Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska.

ARCHI - WUM

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005