Aktualności: kwiecień 2006

01.04.06

MOBILE WEBCAST STUDIO – POLSKA CZĘŚĆ EUROPEJSKIEGO MOBILE STUDIOS

Mobilne Studia /Mobile Studios/ to projekt obejmujący stworzenie ruchomej platformy dla prezentacji projektów artystycznych i dyskusji nad rolą sztuki oraz kultury we współczesnym organizmie miejskim. W ramach nomadycznej, multimedialnej 8 dniowej prezentacji w 5 miastach Europy Środkowej( Gdańsku, Bratysławie, Budapeszcie, Belgradzie i Sofii ) zainicjowany zostanie proces wymiany kulturowej oraz przeniesienie działań poza obręb elitarnych środowisk galeryjnych.

Jako opozycyjne wobec koncepcji stabilnych, trwałych pod względem statusu i rodzaju programu instytucji kultury Mobilne Studia są same w sobie interwencją w obszar publiczny, w przestrzeń wspólną.

ARCHI - WUM

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005